WYDARZENIA I FOTOGRAFIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA


WYDARZENIA I FOTOGRAFIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA


 


 

Stowarzyszenie Absolwentów w czasie pamiętnych warsztatów

w Kazimierzu Dolnym
(spotkanie założycielskie)

  
Centrum Edukacyjne

Centrum
Edukacyjne CIOP-PIB

 

Centrum Edukacyjne CIOP-PIB powstało w 1994 roku jako część struktury organizacyjnej Instytutu utworzonej w celu realizowania zadań statutowych związanych z kształceniem w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

zobacz więcej "