Projekty
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Pracownia Drgań Mechanicznych - Projekty
Streszczenie

Opracowanie modelu semi-aktywnego układu redukcji drgań mechanicznych na stanowiskach pracy.

Kierownik projektu: dr inż. Dariusz Pleban

Streszczenie projektu:

W ramach realizacji projektu przeprowadzono analizę drgań ogólnych przekazywanych przez urządzenie techniczne do organizmu człowieka w układach siedzisko-człowiek i platforma-człowiek. Na podstawie analizy drgań ogólnych przekazywane przez urządzenie techniczne do organizmu człowieka na stanowiskach pracy oraz możliwości zastosowania dostępnych rozwiązań tłumików ze sterowaną sztywnością/tłumieniem, a także uwzględniając przykładowe wyniki badań drgań na rzeczywistych stanowiskach pracy sformułowano założenia konstrukcyjne do budowy modelu semiaktywnego układu redukcji drgań. W środowisku obliczeniowym Matlab-Simulink opracowano model symulacyjny układu, określono jego parametry i dokonano implementacji algorytmu sterowania.Zgodnie z opracowanymi założeniami konstrukcyjnymi, do modelu semi-aktywnego układu redukcji drgań dobrano tłumiki o sterowanej sztywności.W kolejnym etapie pracy opracowano terenową wersję rzeczywistego modelu semi-aktywnego układu redukcji drgań. Układ zbudowano w formie zawieszenia fotela kierowcy/operatora maszyny samojezdnej. Zastosowano w nim jeden ze zbadanych tłumików magnetoreologicznych RD 1005-3 firmy Lord Co.W ramach przygotowania badań weryfikacyjnych opracowanego semi-aktywnego ukladu redukcji drgań przeprowadzono testy symulacyjne oraz sprawdzające kompletnego systemu aktywizacji danych i sterowania w czasie rzeczywistym.Jednostka: Pracownia Drgań Mechanicznych

Okres realizacji: 01.01.2008 – 31.12.2010