Projekty
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Pracownia Zwalczania Hałasu - Projekty
Streszczenie

Opracowanie metod oceny narażenia na hałas muzyków zawodowych i zasad jego ograniczania

Kierownik projektu: mgr inż. Emil Kozłowski

Streszczenie projektu:

W ramach realizacji zadania opracowano metodę oceny narażenia muzyków zawodowych na hałas. Stosując tą metodę przeprowadzono pomiary hałasu podczas prób i koncertu orkiestry dętej oraz koncertów zespołów rockowych i jazzowych. Uzyskane wartości poziomu ekspozycji odniesionego do 8-godzinnego dnia pracy podczas koncertu i prób orkioestry dętej wykazały znaczne przekroczenia wartości dopuszczalnej. Pomiary hałasu w przypadku muzyki rockowej wykonano podczas koncertów pięciu zespołów grających na stadionie. Wartości poziomu ekspozycji odniesionego do 8-godzinnego dnia pracy w czasie koncertów rockowych wykazały przekroczenia wartości dopuszczalnej dla wszystkich uczestniczących w pomiarach muzyków. Hałas dla muzyki jazzowej badano podczas koncertu trzech zespołów grających w małym klubie. Wartości poziomu ekspozycji odniesionego do 8-godzinnego dnia pracy przekroczyły wartość dopuszczalną dla wszystkich badanych muzyków. Przeprowadzono badania audiometryczne progu słyszenia muzyków po ekspozycji na muzykę klasyczną i rockową bez stosowania wkładek oraz po ich zastosowaniu. Badania wykazały obciążenie słuchu muzyków na dźwięk występujący podczas koncertu muzyki klasycznej lub rockowej. Ponowne pomiary audiometryczne wykazały całkowite wyeliminowanie - po zastosowaniu wkładek o tłumieniu 9 dB - zagrożenia wynikającego z ekspozycji na hałas w przypadku muzyki klasycznej, z kolei zastosowanie wkładek o tłumieniu 15 dB umożliwiło eliminację wpływu obciążenia słuchu muzyką rockową. Przeprowadzono także badania skuteczności tłumienia ekranu dla muzyków. Wykazano, że ekran jest skutecznym rozwiązaniem w przypadku ograniczania ekspozycji na dźwięk trąbki, fletu, fletu piccolo, oboju, skrzypiec i talerza. Opracowano zasady doboru i stosowania wkładek przeciwhałasowych przez muzyków oraz wytyczne, zalecenia i materiały informacyjne dotyczące ograniczenia narażenia na hałas muzyków zawodowych.Jednostka: Pracownia Zwalczania Hałasu

Okres realizacji: 01.01.2008 – 31.12.2010