Projekty
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Pracownia Zwalczania Hałasu - Projekty
Streszczenie

Ocena skuteczności ochronników słuchu w warunkach rzeczywistego hałasu impulsowego

Kierownik projektu: dr hab. inż. Jan Żera

Streszczenie projektu:

Celem zadania była ocena skuteczności ochronników słuchu w ograniczaniu wpływu hałasu impulsowego na narząd słuchu w warunkach rzeczywistych występowania tego halasu. Przeprowadzono badania nauszników przeciwhałasowych, wkładek przeciwhałasowych oraz podwójnego zabezpieczenia wkładkami i nausznikami przeciwhałasowymi stosowanymi jednocześnie. Badania prowadzono w wielu miejscach występowania hałasu impulsowego w warunkach poligonowych. Uwzględniono także hałas impulsowy emitowany przez przemysłowe źródła hałasu. Wyniki pracy wykazały, że w sytuacjach skrajnie dużego szczytowego poziomu ciśnienia akustycznego żaden z ochronników słuchu ani podwójne zabezpieczenie nie gwarantują zabezpieczenia umożliwiającego obniżenie szczytowego poziomu dźwięku C pod ochronnikiem poniżej wartości dopuszczalnej 135 dB. W przypadku podwójnego zabezpieczenia należy dodatkowo przeprowadzić właściwy dobór wkładki i nausznika przeciwhałasowego. Tłumienie przy podwójnym zabezpieczeniu wzrasta w zakresie od kilku do ok. 15 dB przy impulsach o krótkim czasie trwania. W przypadku impulsów o dłuższym czasie trwania podwójne zabezpieczenie może nie prowadzić do wzrostu tłumienia.Jednostka: Pracownia Zwalczania Hałasu

Okres realizacji: 01.01.2008 – 31.12.2010