Projekty
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Pracownia Zarządzania i Oceny Ryzyka - Projekty
Streszczenie

Uruchomienie działalności Centrum Analiz Wypadkowych

Kierownik projektu: mgr inż. Grzegorz Dudka

Streszczenie projektu:

Celem zadania było uruchomienie w strukturze CIOP-PIB Centrum Analiz Wypadków, prowadzącego pobłębione analizy wypadków przy pracy na potrzeby prewencji.Opracowano procedurę prowadzenia pogłębionych analiz wypadków przy pracy, uwzględniającą zasady inicjowania dodatkowych badań w szczególnie zagrożonych obszarach i grupach zawadowych. Procedura obejmuje: - weryfikację poprawności danych,- wstępną analizę danych,- pogłębione analizy danych,- inicjowanie i przeprowadzanie analiz typu "data mining"- identyfikację szczególnie zagrożonych obszarów i grup zawodowych.Przygotowano również system raportowo-analityczny do gromadzenia, zarządzania oraz analizy danych o wypadkach przy pracy.Wynikiem zadania jest zweryfikowana procedura prowadzenia pogłębionych analiz, umożliwiająca identyfikację obszarów, w których wypadków jest najwięcej i są one związane z najcięższymi skutkami, a także mechanizmów powstawania tych wypadków. Ponadto utworzono bazę danych o wypadkach przy pracy, do której wprowadzono dane z 2005 r. Będzie ona uzupelniana o nowe dane z kolejnych lat oraz może być wykorzystana do gromadzenia innych danych, mtakich jak informacje o warunkach pracy zbierane przez GUS z wykorzystaniem sprawozdania Z-10, czy też danych o liczbie zatrudnionych , które rozszerzaja zakres możliwych do przeprowadzenia analiz.

Jednostka: Pracownia Zarządzania i Oceny Ryzyka

Okres realizacji: 01.01.2005 – 31.12.2007