Pracownia Sprzętu Ochrony Układu Oddechowego
 
Opis Jednostki Instytutu
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

Pracownia Sprzętu Ochrony Układu Oddechowego - O Pracowni
Profil działalności pracowni:

 

Podstawową działalnością Pracowni jest prowadzenie prac naukowo-badawczych związanych z:

 
 • opracowywaniem metod badań i kryteriów oceny sprzętu ochrony układu oddechowego,
 • badaniem zjawisk zachodzących w trakcie użytkowania sprzętu ochrony układu oddechowego, tworzących bazę doświadczeń wykorzystywaną podczas opracowywania  nowych ochron i zasad prawidłowego ich doboru oraz bezpiecznego stosowania i przechowywania.
 

Ponadto w Pracowni prowadzone są prace normalizacyjne związane z wdrażaniem norm europejskim do zbioru polskich norm z zakresu sprzętu ochrony układu oddechowego.

 

Kierownik Pracowni
dr inż. Agnieszka Brochocka
tel. (+48 042) 648 02 25,
fax: (+48 042) 678 19 15,
e-mail: agbro@ciop.lodz.pl

 

Publikacje
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Oferta
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

Pracownia Sprzętu Ochrony Układu Oddechowego - Oferta

 • Dokonywanie doboru kompletnego sprzętu ochrony układu oddechowego do zagrożeń występujących w miejscu pracy.
 • Prowadzenie ekspertyz i konsultacji z zakresu stosowania sprzętu ochrony układu oddechowego.
 • Przeprowadzanie badań laboratoryjnych i użytkowych sprzętu ochrony układu oddechowego.

Zestawienie możliwości prowadzenia badań laboratoryjnych sprzętu ochrony układu oddechowego w Pracowni.  

Sprzęt ochrony układu oddechowegoBadania wykonywane zgodnie z normami PN-ENZakres badań
filtry badania wg
PN-EN 143
badania pełne
półmaski filtrujące badania wg
PN-EN 149
badania pełne
półmaski filtrująco-pochłaniające badania wg
PN-EN 405
za wyjątkiem pojemności sorpcyjnej i czasu przebicia
maski badania wg
PN-EN 136
badania pełne
półmaski i ćwierćmaski badania wg
PN-EN 140
badania pełne
pochłaniacze i filtropochłaniacze badania wg
PN-EN 141
za wyjątkiem pojemności sorpcyjnej i czasu przebicia
aparaty wężowe badania wg
PN-EN 138
PN-EN 139
PN-EN 269
PN-EN 270
PN-EN 271
za wyjątkiem badań eksploatacyjnych w warunkach zróżnicowanej temperatury, funkcjonowania przy zanurzeniu w wodzie oraz odporności na ścieranie
aparaty powietrzne butlowe badania wg
PN-EN 137
za wyjątkiem badań eksploatacyjnych w warunkach zróżnicowanej temperatury
ucieczkowy sprzęt oczyszczający badania wg
PN-EN 403
i PN-EN 404
za wyjątkiem badań czasu przebicia i pojemności sorpcyjnej
ucieczkowy sprzęt izolujący badania wg
PN-EN 402
za wyjątkiem badań eksploatacyjnych w warunkach zróżnicowanej temperatury
oczyszczający sprzęt ze wspomaganiem przepływu powietrza badania wg
PN-EN 147
badania pełne
oczyszczający sprzęt z wymuszonym przepływem powietrza badania wg
PN-EN 146
badania pełne
 
Skład osobowy
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 • Pracownia Sprzętu Ochrony Układu Oddechowego
   Kierownik telefon e-mail
   dr hab. inż. Agnieszka Brochocka (42) 648 02 25 agbro[at]ciop.lodz.pl
   telefon e-mail
   mgr Katarzyna Bociek - kaboc[at]ciop.lodz.pl
   mgr Paweł Ćwietkowski - pacwi[at]ciop.pl
   Renata Głodek - reglo[at]ciop.lodz.pl
   mgr inż. Krzysztof Makowski - krmak[at]ciop.lodz.pl
   dr Małgorzata Okrasa - maokr[at]ciop.lodz.pl
   inż. Wiktor Orlikowski - wiorl[at]ciop.lodz.pl
   inż. Oliwia Owczarek - olowc[at]ciop.lodz.pl
Projekty
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Rozwój innowacyjnej technologii wytwarzania wielofunkcyjnych wyrobów do ochrony układu oddechowego przed czynnikami biologicznymi i związkami chemicznymi zawartymi w smogu
Kierownik projektu - dr hab. inż. Agnieszka Brochocka
Wykonawcy -
zobacz więcej
Opracowanie wymagań, metod badań oraz programu doboru sprzętu ochrony układu oddechowego przed nanocząstkami
Kierownik projektu - mgr Krzysztof Makowski
Wykonawcy -
zobacz więcej
Kaptur ucieczkowy o podwyższonym poziomie widoczności zintegrowany z systemem zdalnej lokalizacji użytkownika do stosowania podczas poważnych awarii związanych z emisją substancji niebezpiecznych
Kierownik projektu - dr Małgorzata Okrasa
Wykonawcy -
zobacz więcej
Linki
 
Maksymalizuj
Minimalizuj