Szkolenia problemowe i specjalistyczne

 

Narażenie zawodowe na węgiel elementarny

Termin: 13 listopada 2024, szkolenie w trybie online

Cena: 250 zł

więcej informacji 

 

 

Substancje chemiczne w środowisku pracy - czy wiem z czym pracuję?

Termin: 04 grudnia 2023 (szkolenie odwołane), 14 maja, 19 września 2024 szkolenie w trybie online

Cena: 450 zł

więcej informacji 

 

 

Pragmatyka służby bhp – warsztaty dla specjalistów ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

Termin: 25-26 marca, 30 września-1 października 2024

Cena: 800 zł 

więcej informacji

Kompetencje interpersonalne w pracy specjalisty ds. bhp

Termin: 18-19 grudnia 2023, 13-14 lutego, 6-7 czerwca, 5-6 grudnia 2024

Cena: 700 zł 

więcej informacji

Organizacja i metodyka szkolenia oraz popularyzacja bezpieczeństwa pracy

Termin: 4-6 grudnia 2023 , 15-16 lutego, 17-18 czerwca, 2-3 grudnia 2024

Cena: 800 zł 

  więcej informacji

Aspekty bezpieczeństwa pracy w skutecznym zarządzaniu

inwestycją budowlaną

Termin: 17 listopada 2023, 21 listopada 2024

Cena: 350 zł 

więcej informacji
 

Środowiskowe zagrożenia elektromagnetyczne - nowe technologie, nowe wymagania prawne

Termin: 26-27 lutego, 28-29 listopada 2023 (szkolenie odwołane)

Cena: 550 zł

więcej informacji

Bezpieczeństwo w obsłudze urządzeń laserowych

Termin: 8-9 kwietnia 16-77 września 2024

Koszt: 650 zł

więcej informacji

 

Zagrożenie czynnikami chemicznymi w środowisku pracy

Termin: 22-24 listopada 2023, 27-29 marca 25-27 listopada 2024

Cena: 750 zł 

więcej informacji

 

Oświetlenie w zakładzie pracy (zasady doboru, pomiary)

Termin: 19-21 czerwca 14-15 października 2024

Cena: 900 zł 

więcej informacji

Obciążenie wysiłkiem fizycznym w pracy (wydatek energetyczny)

Termin: 20-21 listopada 2023, 15-17 kwietnia 18-20 listopada 2024

Cena: 650 zł 

więcej informacji

 

Pyły w środowisku pracy. Ocena ryzyka i zapobieganie narażeniu na pyły dzięki stosowaniu środków ochrony zbiorowej

Termin: 7-8 grudnia 2023, 10-11 kwietnia  16-17 grudnia 2024

Cena: 700 zł

więcej informacji

 

Badanie wypadków związanych z pełnieniem służby

Termin: 8 lutego 2024 szkolenie w trybie online

Cena: 280 zł

więcej informacji

 

Zagrożenie hałasem w środowisku pracy

Termin: 8-9 maja, 28-29 października 2024

Cena: 800 zł

więcej informacji

 

Zagrożenie drganiami mechanicznymi (wibracjami) w środowisku pracy

Termin: 6-7 maja, 17-18 października 2024

Cena: 800 zł

więcej informacji

 

Zasadnicze i minimalne wymagania bhp dotyczące maszyn oraz dostosowanie do wymagań minimalnych

Termin: 13-15 listopada 2023, 15-17 maja, 6-8 listopada 2024

Cena: 850 zł

więcej informacji

 

Zagrożenia biologiczne w środowisku pracy

Termin: 11-13 marca 2024

Cena: 580 zł

więcej informacji

 

Ergonomia stanowisk pracy

Termin: 18-19 kwietnia, 3-4 października 2024

Cena: 600 zł 

więcej informacji

 

Badanie wypadków przy pracy

Termin: 12-13 grudnia 2023 (szkolenie odwołane), 6-7 maja, 10-11 października 2024

Cena: 800 zł

więcej informacji

 

Przystosowanie stanowisk pracy do osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach

Termin: 11-12 grudnia 2023 (szkolenie odwołane), 10-11 grudnia 2024

Cena: 750 zł 

więcej informacji

 

Środki ochrony indywidualnej – charakterystyka
oraz zasady prawidłowego doboru i stosowania (dla użytkowników)

Termin: 6-7 listopada 2023, 5-6 lutego 2024, 14-15 listopada 2024

Cena: 580 zł 

więcej informacji

 

Obciążenie cieplne organizmu człowieka przebywającego

w środowisku gorącym – kopalnie węgla i miedzi

Termin: 5 kwietnia 2024

Cena: 580 zł

więcej informacji

 

 

UWAGA:

 • Na wymienione ceny poszczególnych szkoleń składają się koszty przeprowadzenia wykładów, materiały dla słuchacza, obiady, serwis kawowy i zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
 • Szkolenia bez podania miejsca odbywają się w CIOP-PIB.
 • Po przesłaniu zgłoszenia na szkolenie uczestnicy otrzymują informacje nt szkolenia.

Na zamówienie grupowe zorganizujemy:

 • Każde szkolenie wymienione w ofercie
 • Każde szkolenie związane z problematyką kształtowania bezpiecznego, higienicznego i ergonomicznego środowiska pracy i życia człowieka

Dane niezbędne do dokonywania opłat:

 

 

 

 

 

 
Szkolenia problemowe i specjalistyczne BHP

 
Program wybranego szkolenia
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Obciążenie wysiłkiem fizycznym w pracy (wydatek energetyczny)

 

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników służby bhp, pracowników służby medycyny pracy, osób nadzorujących pracę pracowników wykonujących pracę związaną z dużym wysiłkiem fizycznym (wydatkiem energetycznym).

Po ukończeniu szkolenia uczestnik powinien:

  • identyfikować czynniki uciążliwe związane z wykonywaniem wysiłku fizycznego,
  • znać metody oceny obciążenia wysiłkiem dynamicznym, statycznym i pracą monotypową,
  • praktycznie oznaczać wydatek energetyczny pracownika na stanowisku pracy.

W ramach programu szkolenia zostaną przedstawione następujące zagadnienia:
Ramowy program szkolenia

Wykładowcy:
Pracownicy naukowi CIOP-PIB

Warunkiem ukończenia szkolenia jest obecność na zajęciach i udział w ćwiczeniach.

Zakwaterowanie

Kartę zgłoszenia uczestnictwa należy przesłać  (pocztą lub e-mail na adres: makal@ciop.pl)

 

Kontakt: 
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy 
Centrum Edukacyjne 
ul. Czerniakowska 16 
00-701 Warszawa 
mgr Marta Kalinowska
tel. 22 623 36 76 
e-mail: makal@ciop.pl
fax 22 623 36 93