Szkolenia problemowe i specjalistyczne - Lista (2022)

 

Pragmatyka służby bhp – warsztaty dla specjalistów ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

Termin: 30-31 stycznia 2023

Koszt: 800 zł 

więcej informacji

Aspekty bezpieczeństwa pracy w skutecznym zarządzaniu

inwestycją budowlaną

Termin: 17 listopada 2023

Koszt: 350 zł 

więcej informacji

 

Środowiskowe zagrożenia elektromagnetyczne - nowe technologie, nowe wymagania prawne

Termin: 27-28 lutego 2023

Koszt: 550zł

więcej informacji

 

Bezpieczeństwo w obsłudze urządzeń laserowych

Termin: 27-28 kwietnia 28-29 września 2023

Koszt: 650 zł

więcej informacji

 

Zagrożenie czynnikami chemicznymi w środowisku pracy

Termin: 27-29 marca 22-24 listopada 2023

Koszt: 2023 - 750 zł 

więcej informacji

 

Oświetlenie w zakładzie pracy (zasady doboru, pomiary)

Termin: 13-15 marca 9-11 października 2023

Koszt: 900 zł 

więcej informacji

 

Obciążenie wysiłkiem fizycznym w pracy (wydatek energetyczny)

Termin: 14 grudnia 2022; 24-25 kwietnia 20-21 listopada 2023

Koszt: 2022 - 450 zł; 2023 - 650 zł 

więcej informacji

 

Pyły w środowisku pracy. Ocena ryzyka i zapobieganie narażeniu na pyły dzięki stosowaniu środków ochrony zbiorowej

Termin: 12-13 grudnia 2022; 4-5 kwietnia  6-7 grudnia 2023

Koszt: 2022 - 650zł; 2023 - 700 zł

więcej informacji

 

Ocena ryzyka zawodowego w przedsiębiorstwie

Termin: 20-22 marca 6-8 listopada 2023

Koszt: 2023 - 800 zł

więcej informacji

 

Zagrożenie hałasem i wibracją w środowisku pracy

Termin: 1-3 marca 2-4 października 2023

 

Koszt: 850 zł (dla osób zainteresowanych tylko szkoleniem z zagrożeniem hałasem - koszt 600 zł) 

więcej informacji

 

Ocena zgodności maszyn z wymaganiami zasadniczymi oraz dostosowanie do wymagań minimalnych

Termin: 15-17 maja 13-15 listopada 2023

Koszt: 2023 - 850 zł

więcej informacji

 

Zagrożenia biologiczne w środowisku pracy

Termin: 5-7 grudnia 2022 - odwołane; : 6-8 marca 2023

Koszt: 2022 - 450zł; 2023 - 580 zł

więcej informacji

 

Ergonomia stanowisk pracy

Termin: 29-30 maja 11-12 września 2023

Koszt: 600 zł 

więcej informacji

 

Badanie wypadków przy pracy

Termin: 12-13 grudnia 2022 brak miejsc, 10-11 maja 25-26 września 2023

Koszt: 2022 - 700 zł; 2023 - 800 zł

więcej informacji

 

Obciążenie cieplne człowieka w środowisku termicznym

Termin: 1-2 czerwca 2023

Koszt: 650 zł 

więcej informacji

 

Przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach

Termin: 5-7 grudnia 2022 - odwołane; 11-12 grudnia 2023

Koszt: 2022 - 600zł; 2023 - 750 zł 

więcej informacji

 

Środki ochrony indywidualnej – charakterystyka
oraz zasady prawidłowego doboru i stosowania (dla użytkowników)

Termin: 3-4 listopada 2022; 9-10 listopada 2023

Koszt: 2022 - 450 zł; 2023 - 580 zł 

więcej informacji

 

Obciążenie cieplne organizmu człowieka przebywającego

w środowisku gorącym – kopalnie węgla i miedzi

Termin: 24 listopada 2022 - odwołane; 16 stycznia 2023

Koszt: 2022 - 450zł; 2023 - 580 zł

więcej informacji

 

 

UWAGA:

  • Na wymienione ceny poszczególnych szkoleń składają się koszty przeprowadzenia wykładów i zajęć praktycznych, materiały dla słuchacza, obiady, przerwy kawowe i zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
  • Szkolenia bez podania miejsca odbywają się w  Centralnym Instytucie Ochrony Pracy - PIB. W cenę tych szkoleń wliczone są również obiady
  • Po przesłaniu zgłoszenia uczestnicy szkoleń otrzymują szczegółowy program     i instrukcje organizacyjne

Na zamówienie grupowe zorganizujemy:

  • Każde szkolenie wymienione w ofercie
  • Każde szkolenie związane z problematyką kształtowania bezpiecznego, higienicznego i ergonomicznego środowiska pracy i życia człowieka

Dane niezbędne do dokonywania opłat:

 

 

 

 

 

 
Szkolenia problemowe i specjalistyczne BHP

 
Program wybranego szkolenia
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Obciążenie wysiłkiem fizycznym w pracy (wydatek energetyczny)


Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy, pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych, laboratoriów środowiskowych

Po ukończeniu szkolenia uczestnik powinien:

 • umieć identyfikować czynniki uciążliwe związane z wykonywaniem
    wysiłku fizycznego,

 • znać metody oceny obciążenia wysiłkiem dynamicznym, statycznym
    i pracą monotypową,

 • umieć praktycznie oznaczać wydatek energetyczny pracownika na
    stanowisku pracy.

W ramach programu szkolenia zostaną przedstawione następujące zagadnienia:
program ramowy

Wykładowcy:
Pracownicy naukowi CIOP-PIB z Zakładu Ergonomii, głównie specjaliści z zakresu fizjologii i higieny pracy oraz biomechaniki.


Warunkiem ukończenia szkolenia jest udział w ćwiczeniach. Słuchacze otrzymują zaświadczenie ukończenia szkolenia.

Zakwaterowanie


Kartę zgłoszenia 
uczestnictwa należy przesłać (pocztą lub e-mail na adres: makal@ciop.pl)

Kontakt:
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
Centrum Edukacyjne
ul. Czerniakowska 16
00-701 Warszawa
tel. 22 623 36 76
tel. 22 623 37 85
fax 22 623 36 93