Wykaz
Opis

Modelowanie numeryczne wypadków przy pracy spowodowanych upadkami
mgr inż. Marcin Milanowicz

PL:
mgr inż. Marcin Milanowicz

Tytuł rozprawy doktorskiej
"Modelowanie numeryczne wypadków przy pracy spowodowanych upadkami" - streszczenie

 

Recenzja  dr hab. Michał Wychowański

Recenzja  dr hab. inż. Cezary Rzymkowski 

 

ENG:
Marcin Milanowicz, M.Sc. (Eng.)

Doctoral thesis
"Numerical modelling of occupational accidents caused by falls from a height." -  abstract

 

 

Rada Naukowa Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego Uchwałą z dnia 11 września 2015 r. nadała mgr inż. Marcinowi MILANOWICZOWI stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska.