Komputerowy świat (gmina Gaszowice) - 2014 r.

 

Konkurs plastyczny pn. „Komputerowy świat” dla uczniów szkól podstawowych z gminy Gaszowice został zorganizowany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Pani Ewą Piterą - członkiem Sieci Ekspertów ds. BHP certyfikowanych przez CIOP-PIB, reprezentująca firmę: Biuro Doradczo – Organizacyjne BHP, Rybnik.

Do konkursu przystąpiły szkoły podstawowe, w których uczy się ponad  600 uczniów. Zadaniem uczestników konkursu było plastyczne przedstawienie swojego wyobrażenia o komputerowym świecie. Dziś chyba nikt z młodych ludzi nie wyobraża sobie życia bez telefonu komórkowego, smartfona, tabletu czy komputera. Komputeryzacja i informatyzacja, a więc korzystanie ze wszelkich elektronicznych udogodnień życia codziennego, objęły praktycznie wszystkie obszary ludzkich działań - zarządzanie przedsiębiorstwami, naukę, medycynę, szkolnictwo, bankowość, przemysł itp. Równolegle z intensywnym rozwojem komputeryzacji i informatyki wzrosła liczba osób wykorzystujących komputery w pracy, a przez to również narażonych na uciążliwości związane z pracą na stanowiskach komputerowych. Komputery, mimo że usprawniają pracę, coraz częściej przyczyniają się też do powstawania  zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników. Niewłaściwa organizacja stanowisk komputerowych i spędzanie zbyt dużej ilości czasu przy komputerze skutkuje obciążeniem organizmu pozycją siedzącą, monotypią (czyli powtarzalnością pracy), czy też przeciążeniem wzroku.

Konkurs został przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych: dla klas młodszych (I-III) i starszych (IV-VI). Do organizatorów trafiło ponad 100 prac, spośród których Jury konkursu wyłoniło 6 nagród głównych (po 3 w każdej kategorii wiekowej) i 12  wyróżnień.

Nagrody otrzymali:

Klasy I-III

Nagrody główne

  1. Kacper Kaczmarczyk
  2. Magdalena Dudzik
  3. Klaudia Śmieja

Wyróżnienia

  1. Kacper Wójcik
  2. Emilia Męcińska
  3. Wiktoria Mandrysz
  4. Natalia Gawlas
  5. Dorota Pierchała
  6. Jolanta Dziubany

Klasy IV-VI

Nagrody główne

  1. Krzysztof Porwał
  2. Julia Siwoń
  3. Alicja Malcharczyk

Wyróżnienia

  1. Daniel Gawlas
  2. Wiktoria Grzenik
  3. Maciej Dudzik
  4. Sonia Święty
  5. Sandra Tomeczek
  6. Kamila Nowatorska

Finał konkursu połączony z wręczeniem nagród laureatom odbył się w dniu 29 maja  2014 r. w Ośrodku Kultury i Sportu w Gaszowicach. W uroczystości wzięli udział  nauczyciele i uczniowie (ponad 300 osób)  ze szkół uczestniczących w konkursie. Autorzy najlepszych prac otrzymali nagrody i dyplomy, autorzy prac wyróżnionych - upominki i dyplomy.