Produkty i Usługi
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

 


BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA

NR 9 (528) WRZESIEŃ 2015
Resilience engineering – nowe podejście do zarządzania bezpieczeństwem pracy
Małgorzata Pęciłło

Pomimo wciąż nowych metod i rozwiązań organizacyjnych w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wypadki przy pracy nie należą do przeszłości. Wielu praktyków uważa, że systemy zarządzania są  mało skuteczne na skutek ich sformalizowania i usztywnienia. Ten stan rzeczy stał się punktem wyjścia do poszukiwania nowych rozwiązań w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, czego efektem jest powstanie koncepcji odporności organizacyjnej resilience engineering.Bezpieczeństwo pracownika oddelegowanego
Karolina Aromińska

Pracodawca na podstawie art. 174¹ Kodeksu pracy ma prawo oddelegować swoich pracowników do wykonywania pracy na terenie innego zakładu pracy, udzielając im na ten czas urlopu bezpłatnego. Powstaje wówczas problem odpowiedzialności pracodawcy macierzystego i przyjmującego oddelegowanych pracowników w zakresie realizacji przepisów bhp. Jest to szczególnie istotne,  gdy zdarzy się wypadek przy pracy. Celem artykułu jest omówienie  kwestii z tym związanych oraz odpowiedź na pytanie , kto ustala okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy w odniesieniu do pracowników oddelegowanych.Nowoczesne systemy bezpieczeństwa stosowane w pojazdach i ich wpływ na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego
Patrycja Krzyszkowska

Praca kierowców bywa niebezpieczna, zdarza się dużo wypadków drogowych. Spowodowane jest to gwałtownym wzrostem pojazdów poruszających się po drogach, a także zwiększeniem możliwości osiągania przez nie coraz większych prędkości. Zmęczenie, spadek koncentracji czy nieuwaga mogą łatwo doprowadzić do tragedii. Aby temu zapobiec, koncerny motoryzacyjne wprowadzają coraz bardziej innowacyjne systemy bezpieczeństwa wspomagające pracę kierowców i mające na celu ochronę kierowcy przed wypadkiem (bezpieczeństwo czynne) oraz złagodzenie skutków wypadków (bezpieczeństwo bierne). Dzięki stosowaniu takich zaawansowanych systemów bezpieczeństwa, pomimo wzrostu natężenia ruchu drogowego spada liczba wypadków, a także liczba ofiar śmiertelnych.Wybrane aspekty przystosowania stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych w kontekście występowania zagrożeń mechanicznych
Dariusz Kalwasiński

W artykule przedstawiono działania organizacyjne i techniczne umożliwiające przystosowanie stanowisk prac do potrzeb osób z niepełnosprawnością narządu wzroku, słuchu oraz układu ruchu. Działania te uwzględniają aspekty związane z występowaniem zagrożeń mechanicznych występujących podczas użytkowania maszyn i innych urządzeń technicznych. Prezentowane w artykule działania mają charakter poglądowy, a zakres i sposób ich stosowania jest uzależniony od indywidualnego przypadku zatrudnianej osoby niepełnosprawnej oraz od stopnia jej niepełnosprawności i jej predyspozycji psychofizycznych.Aktywność zawodowa osób 50+ w Polsce w aspekcie stanu ich zdrowia
Elżbieta Łastowiecka-Moras, Joanna Bugajska

Problemy aktywności zawodowej ludzi starszych są coraz częściej uwzględniane zarówno w polityce państwa, jak i w programach Unii Europejskiej. O możliwościach i chęciach utrzymywania aktywności zawodowej przez osoby starsze decyduje wiele czynników, wśród których stan zdrowia zajmuje jedno z pierwszych miejsc. W tym okresie życia wzrasta częstość występowania wielu problemów zdrowotnych, m.in. chorób układu krążenia, oddychania, mięśniowo-szkieletowego, a także zaburzeń hormonalnych i przemiany materii.

Dane statystyczne pokazują, że już po 50 r.ż., a więc jeszcze w okresie pełnej aktywności zawodowej, dochodzi do znacznego zwiększenia absencji chorobowej spowodowanej tymi chorobami, co stawia grupę polskich pracowników 50+ w szczególnej sytuacji.Streszczenia roczników
2021 - 1999
Wybierz rocznikWybierz numer