Ośrodki certyfikacji w Instytucie
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Wykaz certyfikatów
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 

Porozumienie PJN

   
 
Informator dla osób

Zasady certyfikacji kompetencji osób
Warszawa, luty 2020 r.

 • Osoby zainteresowane uzyskaniem certyfikatu kompetencji powinny:
  • uzyskać w Ośrodku informacje o kryteriach i procedurach certyfikacji, wymaganych dokumentach, opłatach i wzajemnych zobowiązaniach stron,
   złożyć w Ośrodku wypełniony wniosek i wykaz dokumentów wraz z dokumentami określonymi w kryteriach certyfikacji kompetencji osób (uwaga: treść, układ i symbole graficzne formularza wniosku nie mogą być zmieniane lub modyfikowane),
   wnieść opłatę wstępną w wysokości określonej w cenniku opłat, bezwzględnie po konsultacji z Ośrodkiem.
 • W przypadku pozytywnej decyzji Ośrodka ubiegający się o certyfikat kompetencji zawiera umowę z CIOP-PIB określającą wymagania dotyczące stosowania certyfikatu oraz sprawowania przez Ośrodek nadzoru nad jego używaniem.
 • Od decyzji o nie przyznaniu certyfikatu wnioskujący ma prawo odwołania się.
 • Przerwanie procesu certyfikacji może nastąpić na każdym etapie.
 • Wykaz posiadaczy certyfikatów kompetencji  jest publikowany na stronach internetowych CIOP-PIB.
 • Ważność certyfikatu kompetencji może zostać odnowiona.

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 

1. WNIOSEK (o przyznanie/ponowienie certyfikatu kompetencji) *.doc     *.pdf

 

2. WYKAZ DOKUMENTÓW dotyczących certyfikacji kompetencji osób  *.doc   *.pdf