Konferencje i seminaria

Wykaz
Opis

Seminarium pt.: "Model przywracania zdolności do pracy pracownikom po wypadkach przy pracy oparty o wczesną rehabilitacje powypadkową"
13 listopada 2018 r., CIOP-PIB, Warszawa

 

SEMINARIUM pt.:
"Model przywracania zdolności do pracy pracownikom po wypadkach przy pracy
oparty o wczesną rehabilitacje powypadkową"
13 listopada 2018 r. godz. 10:00,
CIOP-PIB, Warszawa

Szanowni Państwo,

 

w dniu 13 listopada 2018 r. w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym odbędzie się seminarium pt.: Model przywracania zdolności do pracy pracownikom po wypadkach przy pracy oparty o wczesną rehabilitacje powypadkową.

Do udziału w seminarium zapraszamy pracodawców, pracowników służby BHP, lekarzy – orzeczników ZUS.

W trakcie seminarium uczestnicy zostaną zapoznani z założeniami modelu przywracania zdolności do pracy pracownikom po wypadkach przy pracy oraz narzędziami badawczymi wykorzystywanymi w procesie oceny zdolności do pracy osób, które uległy takim wypadkom. Zaprezentowane zostaną również przypadki osób, które uległy wypadkowi w pracy i po okresie rehabilitacji wróciły do aktywności zawodowej.

Rozpoczęcie seminarium: godz. 10.00.
Czas trwania seminarium szacowany jest na 4-5 godzin.
Wstęp wolny.

Zapewniamy napoje oraz ciepły posiłek.

 

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: ellas@ciop.pl
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 22 623 32 81

 

Liczba uczetników ograniczona!

 

Program Seminarium

 

10.00 – 10.15 Powitanie uczestników, przedstawienie programu seminarium
10.15 – 11.00 Założenia do modelu przywracania zdolności do pracy pracownikom po wypadkach przy pracy (dr hab. n. med. Joanna Bugajska)
11.00 – 12.30 Narzędzia badawcze
  Ocena zdolności do pracy w zakresie sprawności fizycznej (dr Tomasz Tokarski)
  Ocena zdolności do pracy w zakresie zdolności umysłowych, sprawności psychospołecznych i psychomotorycznych oraz kompetencji zawodowych (dr Andrzej Najmiec)
12.30 – 13.00 przerwa obiadowa
13.00 – 14.00 Analiza wyników badań aspektów zdolności do pracy pracowników po wypadkach przy pracy (dr med. Elżbieta Łastowiecka-Moras)
14.00 – 14.30 Studium przypadku (dr hab. n. med. Joanna Bugajska)
14.30  – 15.00 Dyskusja.
Podsumowanie seminarium.
Wizyta w laboratoriach Zakładu Ergonomii