Konferencje i seminaria

Wykaz
Opis

„Bądźmy inteligentni i bezpieczni razem – Innowacyjne produkty i miejsca pracy“ (Be smart, stay safe together – Innovative products and workplaces)
6. konferencja sieci EUROSHNET, Drezno, 12-14 czerwca 2019 r.

 

 

EUROSHNET - Europejska Sieć Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (European Occupational Safety and Health Network) zaprasza ekspertów z dziedziny BHP na 6. konferencję poświęconą normalizacji, badaniom i certyfikacji w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy. Konferencja odbędzie się w dniach 12-14 czerwca 2019 r. w Dreźnie. Temat konferencji brzmi „Bądźmy inteligentni i bezpieczni razem – Innowacyjne produkty i miejsca pracy“

W dobie postępującej cyfryzacji w ciągu ostatnich lat w sektorze usług i przemysłu doszło do szeregu ważnych zmian. Każdego dnia obserwujemy przyspieszanie procesów normalizacyjnych, badań oraz certyfikacji, aby dotrzymać kroku innowacjom. Podczas konferencji EUROSHNET specjaliści postarają się odpowiedzieć na pytania w jaki sposób reagować na nowe wyzwania i sprawić, by wyroby i miejsca pracy odpowiadały wyzwaniom przyszłości. 

Zainteresowanych uczestnictwem zapraszamy do składania abstraktów wystąpień na temat aktualnych i oczekiwanych zmian, wyzwań i szans związanych z normalizacją, badaniami i certyfikacją, między innymi w następujących obszarach:

- Innowacyjne rozwiązania w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom

- Inteligentne i nowe technologie oraz bezpieczeństwo pracowników

- Normalizacja, badania i certyfikacja - nadążanie za zmianami

- Przyszła rola normalizacji, badań i certyfikacji w europejskim systemie społecznym

 

Termin składania abstraktów (przedłużony): 31 października 2018 r.

Konferencja prowadzona będzie w języku angielskim, niemieckim i francuskim.

Szczegółowe informacje: https://www.euroshnet.eu/conference-2019/

Komunikat o konferencji

 

 

Komitet Organizacyjny konferencji