Konferencje i seminaria

Wykaz
Opis

Seminarium pt.: "Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz zarządzanie środowiskowe w zakresie współpracy z podwykonawcami realizującymi prace gazoniebezpieczne"

15 marca 2012 r., Gaz-System S.A. Oddział w Tarnowie <><> Seminarium zostało zorganizowane przez CIOP-PIB oraz GAZ-SYSTEM S.A. w ramach informacyjnej kampanii społecznej "Prewencja wypadkowa", koordynowanej przez Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy. Więcej informacji o seminarium