Konferencje i seminaria

Wykaz
Opis

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA pn."ZRÓWNOWAŻONE ŻYCIE ZAWODOWE W KAŻDYM WIEKU"
18 maja 2016 r., CIOP-PIB, Laboratoria TECH-SAFE-BIO, Warszawa

                                    MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA                                     

pn. ZRÓWNOWAŻONE ŻYCIE ZAWODOWE W KAŻDYM WIEKU

18 maja 2016 r.

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB)

Laboratoria TECH-SAFE-BIO, ul. Czerniakowska 16, Warszawa

 

Program

10.30

Otwarcie konferencji

– Stanisław Szwed, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

– dr Christa Sedlatschek, Dyrektor Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

10.40

Uroczystość wręczenia statuetki PRO LABORE SECURO dla dr Christy Sedlatschek

10.50

Zrównoważone życie zawodowe w każdym wieku – prof. dr hab. n.med. Danuta Koradecka, Dyrektor CIOP-PIB, dr Joanna Bugajska, Kierownik Zakładu Ergonomii, CIOP-PIB

 

11.10

Wyzwania demograficzne: praca i zatrudnianie starszych pracowników – prof. Hans Martin Hasselhorn, Wydział Nauki o Zdrowiu Zawodowym, Uniwersytet w Wuppertalu, Niemcy

 

11.40

Długofalowa polityka senioralna w Polsce na lata 2014–2020 – Stefan Kołucki, Departament Polityki Senioralnej, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

12.00

Przerwa na kawę

 

12.20

Dobrostan przez pracę – zaangażowanie seniorów w pracę – dr Marjo Wallin, Fiński Instytut Zdrowia Pracowniczego, Finlandia

 

12.40

Kwestie wieku i pracy zawodowej z perspektywy polskich organizacji pracowników i pracodawców

- Wiesława Taranowska, Wiceprzewodnicząca Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych

- Kazimierz Kimso, Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZSolidarność Dolny Śląsk, Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP

- Grażyna Spytek-Bandurska, Ekspert Konfederacji Lewiatan

 

13.00

Doświadczenia Państwowej Inspekcji Pracy w kształtowaniu bezpieczeństwa pracy z uwzględnieniem wieku pracowników – Roman Giedrojć, Główny Inspektor Pracy

 

13.20

Dyskusja

13.30

Zakończenie konferencji
– dr Christa Sedlatschek, Dyrektor EU-OSHA, prof. Danuta Koradecka, Dyrektor CIOP-PIB

 

13.40

Lunch

 

 

Podczas konferencji będzie zapewnione tłumaczenie symultanicznie z języka angielskiego na język polski.