Konferencje i seminaria

Wykaz
Opis

XVII Międzynarodowa Konferencja Zwalczania Hałasu Noise Control 2016
22-25 maja 2016 r., Zamek w Gniewie

Konferencja poświęcona problematyce zwalczania hałasu i drgań mechanicznych w badaniach naukowych i pracach rozwojowych, szkoleniach, zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy, ochronie środowiska pracy i środowiska naturalnego.