Konferencje i seminaria

Wykaz
Opis

Konferencja Prasowa "(NIE)Bezpieczna szkoła"
23.09.2005 r.

W dniu 23.09.2005 r. w Cenrtalnym Instytucie Ochrony Pracy - Państwowym Instytucie Badawczym z inicjatywy Pana Ministra Krzysztoga Patera odbyła się Konferencja prasowa nt. "(NIE)Bezpieczna szkoła", dotycząca problematyki narażanie dziaci i młodzieży na czynniki zagrażające zdrowiu w środowisku szkolnym, a zwłaszcza obciążenia mięśniowo-szkieletowe i hałas.
W konferencji wzięli udział przedstawiciele mediów publicznych zainteresowani problemami młodego pokolenia Polaków.

Na Konferencji Prasowej odbyła się premiera filmu oświatowego pt. "Szkoło nie psuj dzieciom kręgosłupa", opracowanego w CIOP-PIB i udostępnionego na stronie internetowej Instytutu.
Film przedstawia zagadnienia związane z wpływem codziennych czynności na stan kręgosłupa dziecka, a w szczególności wpływem czynności wykonywanych w szkole oraz stylu życia. Główny nacisk położony został na zagrożenia wynikające z nadmiernego obciążenia kręgosłupa podczas noszenia tornistra. Nadmierny ciężar tornistra lub pochylenie ciała wymuszone przez ten ciężar powoduje zwiększenie obciążenia kręgosłupa oraz mięśni tułowia. Przedstawione w filmie zalecenia opracowane na podstawie wyników badań naukowych, wskazują iż masa tornistra nie powinna przekraczać 10-15% masy ciała dziecka.
Sceny zawarte w filmie przedstawiają skutki wynikające z niewłaściwego noszenia tornistra, a także pokazują w jaki sposób podnosić i przenosić tornister.
Zwrócono także uwagę na to, że dla prawidłowego rozwoju dziecka ważna jest pozycja ciała jaką przyjmuje podczas siedzenia w szkolnej ławce. Optymalna, przedstawiona w filmie pozycja ciała nie powoduje nadmiernego obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego, a w szczególności kręgosłupa.
Szerszym zagadnieniem jest codzienny tryb życia dzieci. W filmie zaprezentowano czynniki, na które rodzice powinni zwrócić uwagę: właściwe odżywianie, aktywność fizyczna, sposób spędzania wolnego czasu.
Film, obok przedstawienia czynników zagrożeń determinujących powstawanie schorzeń kręgosłupa, prezentuje zalecenia, które wskażą dzieciom jak zdrowo żyć i rosnąć.