Konferencje i seminaria

Wykaz
Opis

SEMINARIUM SZKOLENIOWE pn. „Społeczna odpowiedzialność biznesu stymulatorem poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy”
18 października 2013 r.

Delegatura Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Partyzantów 3, Zamość

 

Organizatorzy:
- Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy,
- Zamojskie Partnerstwo na Rzecz Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy i Zdrowego Stylu Życia

 

PROGRAM SEMINARIUM:
11.00
Powitanie uczestników


11.05
Wprowadzenie – społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) w dokumentach Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy
- Alfred Brzozowski - CIOP-PIB


11.25
Odpowiedzialność pracodawców elementem poprawy warunków bezpieczeństwa
i higieny pracy w małych i średnich firmach
- Piotr Skwarek, Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Lublinie


12.00
Aspekt praktyczny wdrażania koncepcji CSR w oparciu o zapisy normy ISO 26000
- Alfred Brzozowski, Marta Antoniak - CIOP-PIB


12.25
Działalność Zamojskiego Partnerstwa na Rzecz Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy
i Zdrowego Stylu Życia w kontekście odpowiedzialności społecznej
- Mariusz Kiełb, Dyrektor Biura Rady Zamojskiej FSNT NOT w Zamościu


12.50 Przerwa kawowa


13.00
Rola kadry zarządzającej w kształtowaniu bezpieczeństwa pracy w firmie; partycypacja pracowników w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy
- Małgorzata Pęciłło-Pacek – CIOP-PIB


13.45
Rola komunikacji pomiędzy pracownikami i kadrą zarządzającą w świetle CSR
- Alfred Brzozowski - CIOP-PIB


14.00
Dobre praktyki przedsiębiorstw odpowiedzialnych społecznie


14.30
Wdrażanie zasad odpowiedzialności społecznej w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wspomagane „Katalogiem działań na rzecz realizacji idei CSR” - warsztaty
- Alfred Brzozowski, Małgorzata Pęciłło-Pacek - CIOP-PIB


15.00
Podsumowanie i zakończenie szkolenia

 

WSTĘP WOLNY