Konferencje i seminaria

Wykaz
Opis

Ogólnokrajowa Konferencja pn. "KSZTŁTOWANIE PARAMETRÓW ŚRODOWISKA PRACY W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH"


10 października 2008 r., CIOP-PIB, Warszawa, Czerniakowska 16 <><>

Celem konferencji było przedstawienie i przedyskutowanie w kręgu specjalistów zagadnień zawiązanych z:
  • rozpoznaniem i oceną narażenia na czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy pomieszczeń biurowych,
  • oceną działania systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w pomieszczeniach biurowych,
  • profilaktyką dotyczącą kształtowania odpowiednich parametrów środowiska pracy w pomieszczeniach biurowych.
Konferencja dofinansowana ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przeznaczonych na realizację prac upowszechniających wyniki projektu celowego-zamawianego PCZ 15-21 pn. "Systemy kształtowania jakości powietrza w budynkach biurowych (profilaktyka tzw. "zespołu chorego budynku") Program Konferencji