Konferencje i seminaria

Wykaz
Opis

Seminarium nt. "Zasady doboru środków ochrony indywidualnej"

17 I 2001 r.

Tematyka: -

Rola środków ochrony indywidualnej w zabezpieczaniu pracowników w środowisku  pracy

- Zasady doboru sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości. Prezentacja  przykładowych rozwiązań sprzętu i jego zastosowań. Warunki  prawidłowej eksploatacji, przechowywania i konserwacji sprzętu

- Zasady doboru odzieży ochronnej      * przed zimnem i wodą      * przed substancjami chemicznymi i pyłami - Dobór ochron rąk i nóg w zależności od występujących czynników niebezpiecznych  i szkodliwych

- Ochrony oczu i twarzy. Rodzaje, budowa, znakowanie, podstawowe własności  ochronne, zakres stosowania. Zasady doboru ochron oczu i twarzy - Środki ochrony układu oddechowego. Podział, budowa, znakowanie, zastosowanie.
  Zasady doboru środków ochrony układu oddechowego w zależności od czynników  szkodliwych. Warunki użytkowania, konserwacji i przechowywania poszczególnych  rodzajów sprzętu - Zasady doboru przemysłowych hełmów ochronnych. Przykłady rozwiązań, zasady  stosowania, konserwacji i przechowywania

- Komputerowy system "Dobór" jako nowoczesne narzędzie wspomagające dobór
  środków ochrony indywidualnej.