Konferencje i seminaria

Wykaz
Opis

Webinarium pt. „Choroby układu mięśniowo-szkieletowego. Czynniki ryzyka związane z pracą”
21 września 2021 r., godz. 12.00 – 14.00 (formuła on-line)

 

Webinarium pt. „Choroby układu mięśniowo-szkieletowego. Czynniki ryzyka związane z pracą”

21 września 2021 r., godz. 12.00 – 14.00

W programie m.in.:

  • Częstość występowania chorób układu mięśniowo-szkieletowego w populacji pracujących
  • Najważniejsze czynniki ryzyka chorób układu mięśniowo-szkieletowego (przeciążenia, wykonywanie ruchów w nieprawidłowych pozycjach, powtarzalność ruchów)
  • Możliwości ograniczenia czynników ryzyka – zadania dla pracodawcy, dla służb bhp, dla pracowników
  • Ocena obciążenia układu ruchu i związanego z tym ryzyka zawodowego
  • Wykorzystanie ocen obciążenia układu ruchu do modyfikacji stanowisk pracy

Prelegenci:

Prof. dr hab. n. med. Kinga Polańska, epidemiolog z ponad 20-letnim doświadczeniem w zakresie wpływu czynników środowiskowych i zawodowych na zdrowie.

Dr hab. n med. Teresa Makowiec-Dąbrowska, prof. IMP, ekspert z zakresu oceny kosztu fizjologicznego pracy (obciążenia pracą) i skutków zdrowotnych nadmiernych obciążeń, oceny zdolności do pracy oraz wpływu sposobu wykonywania pracy na układ ruchu.

Dr inż. Zbigniew Jóźwiak, ponad 35-letnie doświadczenie w zakresie oceny obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego oraz ergonomii stanowisk pracy w biurach, transporcie ręcznym, służbie zdrowia. 

 

Udział bezpłatny po wcześniejszym zgłoszeniu: https://www.frp.lodz.pl/webinarium-choroby-ukladu-miesniowo-szkieletowego/

 

Organizatorzy:

Regionalny Ośrodek Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi, ambasador bezpieczeństwa i zdrowia w pracy

Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera