Konferencje i seminaria

Wykaz
Opis

Konferencja "Niebezpieczne substancje chemiczne a bezpieczna praca"
31.08.2021 MPT-SAWO, Poznań (on-line)

 

Informacje o konferencji

 

Szanowni Państwo,

Doceniając duży wpływ czynników chemicznych i pyłowych występujących na stanowiskach pracy na bezpieczeństwo i zdrowie pracowników, od wielu lat wspomagamy pracodawców oferując im do wykorzystania internetową bazę CHEMPYŁ - narzędzie wspomagające ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, na których występują czynniki chemiczne i pyłowe.

Organizowana przez nas - wspólnie z MTP SAWO - konferencja pn. „Niebezpieczne substancje chemiczne a bezpieczna praca” jest kolejnym przedsięwzięciem przybliżającym użytkownikom tę bazę. Podczas konferencji chcielibyśmy zaprosić Państwa nie tylko do bliższego zapoznania się z możliwościami uzyskiwania potrzebnych informacji, ale też do dzielenia się wiedzą i wymiany doświadczeń w zakresie narażenia na substancje chemiczne w środowisku pracy. Wygłoszenie wiodących referatów powierzono ekspertom i przedstawicielom środowisk naukowych w obszarze bezpieczeństwa i medycyny pracy.
Zagadnienia ujęte w programie konferencji dotyczyć będą m.in.:

  •     analizy chemicznych zanieczyszczeń powietrza na stanowiskach pracy,
  •     oceny narażenia i ryzyka zawodowego związanego z występowaniem substancji chemicznych,
  •     zagadnień z zakresu toksykologii przemysłowej,
  •     nowych i pojawiających się zagrożeń chemicznych i ich ograniczania w środowisku pracy
  •     źródeł informacji nt. zagrożeń chemicznych w środowisku pracy.


Zaproszenie do udziału w konferencji kierujemy nie tylko do pracodawców i pracowników, szczególnie w małych i średnich przedsiębiorstwach, ale też do higienistów przemysłowych, pracowników wyższych uczelni i instytutów naukowo badawczych, przedstawicieli Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Inspekcji Pracy, pracowników służby medycyny pracy, laboratoriów środowiska pracy oraz wszystkich, którzy są zainteresowani ww. problematyką.

Zapraszamy też do podzielenia się swoją wiedzą i informacjami podczas sesji plakatowej (tym razem w formule online!). W celu umożliwienia prezentacji prowadzonych przez Państwa prac i wszelkich innych działań w tym obszarze zapraszamy do wcześniejszego zgłaszania uczestnictwa w tej sesji. Wymiana praktycznych doświadczeń stanowi bowiem nieocenione źródło wiedzy zarówno dla naukowców, jak i praktyków.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji (online) „Niebezpieczne substancje chemiczne a bezpieczna praca” 31 sierpnia 2021 roku!

Konferencja realizowana w ramach V etapu programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, finansowanego w latach 2021-2022 w zakresie zadań służb państwowych ze środków Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Koordynator Programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

Więcej informacji o Konferencji w bazie CHEMPYŁ ...