Konferencja dla MSP pt.: "Mniej dżwigaj"


DNI ZDROWEGO KRĘGOSŁUPA W ZAMOŚCIU

2 maja - 2 czerwca 2007 r

 


Konferencja dla przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw pt: MNIEJ DŹWIGAJ

23 maja 2007 r.


Delegatura Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu, ul. Partyzantów 3


Konferencja dla przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw na temat przeciwdziałania zagrożeniom mięśniowo-szkieletowym oraz popularyzacji bezpiecznych zachowań w środowisku pracy.

PROGRAM KONFERENCJI:


9.00 - 10.00 Rejestracja uczestników
10.00 - 10.20 Otwarcie konferencji i powitanie uczestników
10.20 - 10.45 Ocena stanu bezpieczeństwa w zakresie bhp w Polsce w 2006 r.
– mgr inż. Alfred Brzozowski, CIOP-PIB PIB
10.45 - 11.05 Czynniki obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego w środowisku pracy
oraz zagrożenia wynikające z wykonywania pracy powtarzalnej i o dużym obciążeniu statycznym
– mgr inż. Joanna Kamińska, CIOP-PIB
11.05 - 11.25 Profilaktyka dolegliwości kręgosłupa podczas pracy wykonywanej
w pozycji siedzącej
– mgr inż. Joanna Kamińska, CIOP-PIB
11.25 - 11.45 Ocena obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego podczas podnoszenia
i przenoszenia ładunków
– mgr Paweł Bartuzi, CIOP-PIB
11.45 - 12.15 Przerwa
12.15 - 12.25 Zagrożenia mięśniowo-szkieletowe osób pracujących w domach pomocy społęcznej - kontrola i prewencja
– Leszek Zając, GIB
12.25 - 12.45 Założenia i cele kampanii dotyczącej przeciwdziałaniu zagrożeniom mięśniowo-szkieletowym „Mniej dźwigaj”
– mgr Wioletta Klimaszewska, CIOP-PIB
12.45 - 13.05 Promowanie bezpieczeństwa i higieny pracy w praktyce
– mgr Agnieszka Szczygielska, CIOP-PIB
13.05 - 13.20 Dyskusja i zakończenie konferencji


 

Przygotowanie i realizacja konferencji w ramach:
- zadań służb państwowych II etapu programu wieloletniego pn. „Dostosowywanie warunków pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej” realizowanego w latach 2005-2007, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
- polskiej edycji kampanii informacyjnej pn. Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy 2007 „Mniej dźwigaj”