Cele kampanii

 

Cele kampanii:

  1. Promowanie sposobów przekazywania informacji dotyczących bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwach, 
  2. Upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu przekazywania informacji dotyczących bezpieczeństwa pracy zewnętrznemu otoczeniu przedsiębiorstw (podwykonawcom, klientom, przedstawicielom społeczności lokalnych),
  3. Promowanie nowoczesnych narzędzi i sposobów przekazywania informacji z zakresu bezpieczeństwa pracy (w tym nowych technologii),
  4. Rozwijanie współpracy w obszarze bhp między przedsiębiorstwami poprzez wymianę dobrych praktyk z zakresu komunikowania zagadnień bezpieczeństwa pracy,
  5. Badanie i podnoszenie efektywności procesu komunikowania w obszarze bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwach oraz upowszechnianie wyników badań naukowych z zakresu bezpieczeństwa pracy,
  6. Podnoszenie świadomości społecznej z zakresu wpływu skutecznej komunikacji na poprawę bezpieczeństwa pracy i życia człowieka.