Seminarium budowlane Gdansk

Informacyjna kampania społeczna 2012:
PREWENCJA WYPADKOWA


Seminarium pt. „Chcę pracować bezpiecznie”

Wykorzystując przerwę w pracach budowlanych, spowodowaną „atakiem zimy”, w dniu 17 lutego 2012 r. w Gdańsku odbyło się seminarium pt. „Chcę pracować bezpiecznie”. Seminarium  odbyło się w związku z kolejną informacyjną kampanią społeczną „Prewencja wypadkowa”, koordynowaną przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy.

Organizatorami seminarium byli Zakład Usługowy BUTOWSKI – członek Sieci Ekspertów BHP certyfikowanych przez CIOP-PIB oraz Stabilator sp.z o.o. - Lider Bezpiecznej Pracy przy CIOP-PIB.  Seminarium wsparł OIP w Gdańsku, który przekazał najnowsze publikacje dotyczące bezpieczeństwa na budowach. Publikacje te cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczestników seminarium.  

Seminarium było adresowane  dla pracowników firm budowlanych z terenu Trójmiasta. W seminarium uczestniczyło 35 osób.  

Przedstawiono główne cele, założenia i korzyści z udziału w nowej kampanii, której głównym celem jest zwiększanie świadomości i wiedzy pracowników oraz pracodawców z zakresu przeciwdziałania wypadkom i występowania zagrożeń w środowisku pracy. Mariusz Butowski rozpoczynając seminarium podkreślił, że „Działania z zakresu prewencji wypadkowej przynoszą wymierne korzyści przedsiębiorstwom zaangażowanym w ich realizację. Skutkują między innymi zmniejszeniem strat powodowanych wypadkami przy pracy i absencją chorobową związaną z warunkami pracy oraz zwiększeniem wydajności i jakości pracy. Ponadto wpływają na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw”.  Podkreślono , ze odnosi się to bardzo mocno do prac budowlanych.

Bardzo ożywioną dyskusje wywołała prezentacja pt. „Posiłki i napoje profilaktyczne w budownictwie”. Temat prezentacji został „wywołany” artykułem opublikowanym w styczniowym numerze ATEST-u.
Dyskusja ta pokazała celowość takich spotkań oraz konieczność organizowania kolejnych.

Autor: Mariusz Butowski