Seminarium: Magazyn Bezpiecznym Miejscem Pracy

Seminarium „Magazyn Bezpiecznym Miejscem Pracy”

 

W dniu 14 marca 2012 roku, w Hotelu Lamberton w Ołtarzewie k. Warszawy odbyło się seminarium pt.: „Magazyn Bezpiecznym Miejscem Pracy”, poświęcone promocji osiągnięć nauki i techniki w dziedzinie bezpieczeństwa pracy w magazynach, centrach dystrybucji, hurtowniach i innych miejscach gdzie realizowane są prace przeładunkowe towarów. 

Celem seminarium było aktywne działanie na rzecz promowania zasad bezpiecznego miejsca pracy i podnoszenie świadomości, grup pracowniczych, zaangażowanych w procesy pracy gospodarki magazynowej i logistyki wewnętrznej. Promowanie innowacyjnych rozwiązao technicznych wpływających na bezpieczeostwo indywidualne pracowników, podnosząc świadomośd potrzeby korzystania z osobistej ochrony. 

W seminarium uczestniczyli przedstawiciele operatorów logistycznych - dyrektorzy zarządzający gospodarką magazynową, kierownicy magazynów i centrów dystrybucyjnych oraz specjaliści bhp w tych firmach. Wzajemne współdziałanie tych trzech decydentów, jest pierwszym krokiem do wprowadzenia dobrych praktyk w tworzeniu bezpiecznych i ergonomicznych miejsc pracy. 

Więcej informacji o seminarium - ściągnij ...