Inauguracja kampanii - Stabilator

Informacyjna kampania społeczna 2012:
PREWENCJA WYPADKOWA


Inauguracja kampanii społecznej 2012 „Prewencja wypadkowa” w Stabilator Sp. z o.o.

W dniu 6 lutego 2012 r. w siedzibie firmy budowlanej Stabilator sp. z o.o. w Gdańsku odbyła się inauguracja nowej  Kampanii społecznej 2012 „Prewencja wypadkowa”.

Stabilator Sp. z o.o. mając na uwadze potrzebę budowania zdrowych  i bezpiecznych miejsc pracy poprzez wdrażanie, upowszechnianie i promocji osiągnięć nauki i techniki z zakresu bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i życia człowieka w środowisku pracy, w szczególności opracowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, od wielu lat aktywnie uczestniczy  w Forum Liderów Bezpiecznej Pracy działającym przy CIOP-PIB.

Firma, która była partnerem poprzedniej kampanii, również w tym roku chce aktywnie włączyć się do kampanii, której celem jest zwiększanie świadomości i wiedzy pracowników oraz pracodawców z zakresu przeciwdziałania wypadkom i występowania zagrożeń w środowisku pracy. W seminarium uczestniczyło 40 osób, inauguracji dokonał Prezes Zarządu Hubert Matulewicz, przedstawiono cele, założenia i korzyści z udziału w Kampanii. Podkreślono, że „Działania z zakresu prewencji wypadkowej przynoszą wymierne korzyści przedsiębiorstwom zaangażowanym w ich realizację. Skutkują między innymi zmniejszeniem strat powodowanych wypadkami przy pracy i absencją chorobową związaną z warunkami pracy oraz zwiększeniem wydajności i jakości pracy. Ponadto wpływają na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw”.

Następnie członek Sieci Ekspertów ds. BHP, certyfikowanych przez CIOP-PIB Mariusz Butowski przedstawił uczestnikom seminarium prezentacje pt. „Posiłki i napoje profilaktyczne w budownictwie”. Temat prezentacji został „wywołany” artykułem opublikowanym w styczniowym numerze ATEST-u.

Seminarium zakończyło się dyskusją, która pokazała celowość takich spotkań oraz konieczność organizowania kolejnych.

Autor: Mariusz Butowski