Adresaci działań kampanii

Ogólnopolska Kampania Społeczna 2012:
"PREWENCJA WYPADKOWA"

Działania kampanii społeczne są adresowane do:

  • pracowników i pracodawcy z wybranych sekcji gospodarki
  • pracowników służby bhp
  • społecznych inspektorów pracy
  • producentów i dystrybutorów środków ochrony indywidualnej i odzieży roboczej
  • przedstawicieli jednostek edukacyjnych (ośrodków szkoleniowych), prowadzących kształcenie w zakresie bhp
  • przedstawicieli firm doradczych z zakresu bhp
  • przedstawicieli wydawnictw oferujących pomoce przydatne w działaniach    z zakresu bhp
  • przedstawicieli mediów tematycznych wspierających kampanię

Na bazie opinii uczestników badania skuteczności kampanii społecznej 2011 konieczne wydaje się organizowanie w ramach kampanii "Prewencja wypadkowa" przedsięwzięć dla określonej grupy przedstawicieli przedsiębiorstw:
- z określonej sekcji czy działu gospodarki,
- z określonego województwa czy regionu polski.

Pozwoli do na szczegółowe omawianie tematyki prewencji wypadkowej z uwzględnieniem specyfiki grup odbiorców.