Konferencja - Sopot

OGÓLNOPOLSKA KAMPANIA SPOŁECZNA
"BEZPIECZNE MIEJSCE PRACY"

Konferencja pt.: „Bezpieczne Miejsce Pracy - Upowszechnianie dobrych praktyk eliminujących nieprawidłowości i zagrożenia na budowachW dniu 22 września 2011 r., w Urzędzie Miasta w Sopocie odbyła się konferencja pt.: "Bezpieczne Miejsce Pracy - Upowszechnianie dobrych praktyk eliminujących nieprawidłowości i zagrożenia na budowach". Organizatorem  konferencji  byli członkowie Sieci Ekspertów ds. BHP, certyfikowanych przez CIOP-PIB oraz Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy. Honorowy patronat nad tym przedsięwzięciem objął Prezydent Miasta Sopot.

Konferencja została zorganizowana przez członków Sieć Ekspertów ds. BHP, certyfikowanych przez CIOP-PIB, w ramach informacyjnej kampanii społecznej „Bezpieczne miejsce pracy”. Organizatorem kampanii jest Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy.

W konferencji wzięło udział 111 pracowników i pracodawców z całego kraju, głównie z woj. pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego. Większość stanowili przedstawiciele firm prywatnych (56%), dużych i średnich przedsiębiosrtw (59%), zajmujących się przede wszystkim budownictwem, produkcją oraz usługacmi (w sumie 50%). Większość uczestników konferencji stanowili pracownicy służby bhp (w sumie 65%).  

Tematem wiodącym konferencji było upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu prewencji wypadkowej z budownictwie. W programie pierwszej części konferencji zostały omówione działania Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu  Badawczego na rzecz bezpieczeństwa pracy w budownictwie, metody kształtowania probezpiecznej postawy pracowników firm budowlanych, działalność Państwowej Inspekcji Pracy z Gdańska oraz historię służb bhp w zakładach pracy. Przedstawiona została także kampania informacyjno-prewencyjna PIP w budownictwie.

W drugiej części konferencji zostały zaprezentowane przykłady dobrych praktyk z zakresu poprawy bezpieczeństwa pracy, pochodzące z przedsiębiorstw z województwa pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego. Przedstawiono dobre praktyki bhp: z zakresu prewencji stresu w firmie budowlanej, przy budowie stadionu, z zakresu kształtowania kultury bezpieczeństwa w budownictwie, w firmie AQUA-SOPOT oraz podczas remontu i modernizacji Opery Leśnej w Sopocie.

Konferencja była okazją do dzielenia się dobrymi praktykami i do wymiany doświadczeń, co umożliwia znajdowanie takich metod i sposobów, które pozwalają na skuteczną poprawę jakości pracy i życia.

Program konferencji (pdf)