Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych z gminy Gaszowice

OGÓLNOPOLSKA KAMPANIA SPOŁECZNA
"BEZPIECZNE MIEJSCE PRACY"

Konkurs: "Bezpieczne miejsce pracy" dla uczniów szkól podstawowych z gminy Gaszowice

W dniach 21 lutego – 13 maja 2011 r. zorganizowano konkurs plastyczny pt.: "Bezpieczne miejsce pracy" dla uczniów szkól podstawowych z gminy Gaszowice.Organizatorami konkursu byli CIOP-PIB i Pani Ewa Pitera - członek Sieci Ekspertów ds. BHP certyfikowanych przez CIOP-PIB, reprezentująca firmę: Biuro Doradczo – Organizacyjne BHP, Rybnik.

Do konkursu przystąpiły 3 szkoły podstawowe, w których uczy się ponad  600 uczniów. Zadaniem uczestników konkursu było plastyczne przedstawienie swojego wyobrażenia o bezpiecznym miejscu pracy w dowolnie wybranym miejscu (mogła to być np. praca wykonywana przez rodziców – w biurze, na placu budowy, w gospodarstwie rolnym, sklepie, zakładzie przemysłowym, praca przy komputerze, praca ucznia w szkole, itp.). Mogła dotyczyć zarówno czynników fizycznych w środowisku pracy (np. hałas, oświetlenie), warunków higienicznych, jak i czynników psychospołecznych.

Prezentacja nagrodzonych i wyróżnionych prac plastycznych - ściągnij  ...