Seminarium - Rabka

OGÓLNOPOLSKA KAMPANIA SPOŁECZNA
"BEZPIECZNE MIEJSCE PRACY"

Seminarium dla zakładowych i oddziałowych społecznych inspektorów pracy KWK Wujek

25-28 maja 2011 r. w Rabce


W dniach 25-28 maja 2011 r. w Rabce odbyło się seminarium dla zakładowych i oddziałowych społecznych inspektorów pracy KWK Wujek. Seminarium zostało zorganizowane w ramach kampanii „Bezpieczne miejsce pracy”. Jego celem było zwiększenie świadomości występowania zagrożeń w kopalni KWK Wujek oraz zwiększenie poziomu wiedzy na temat sposobów skutecznej ochrony przed skutkami występowania tych zagrożeń.

Budowaniu bezpiecznych miejsc pracy w kopalniach służyło szczegółowe omówienie przyczyn wypadków przy pracy zaistniałych w górnictwie w 2011 r. i dyskutowano na temat przyczyn zaistniałych tragedii. W ramach kształtowania świadomości uczestników seminarium rozważano rolę społecznych inspektorów pracy w procesie poprawy bezpieczeństwa pracy górników oraz możliwości ich działania w tym zakresie. Wyniki dyskusji miały zachęcić społecznych inspektorów pracy do odpowiedniego reagowania na nieprawidłowe zachowania współpracowników, a przez to zmianę ich postawy wobec bezpieczeństwa pracy.

Szczegółowo omówiono także problemy: transportu dołowego, zagrożenia metanem oraz uprawnień społecznych inspektorów pracy wynikających z prawa pracy.

Biorąc pod uwagę statystyki wypadkowe i dominującą ich przyczynę, czyli nieprawidłowe zachowanie się pracowników, zwracano także uwagę na psychospołeczne warunki pracy człowieka w kopalni, z uwzględnieniem czynnika jakim jest stres. Przedstawiono przyczyny stresu w pracy w kopalni oraz sposoby radzenia sobie z nim.

Ponadto omówiono społeczne podstawy podejmowania zachowań ryzykownych oraz ich analizę jakościową. Podkreślony został problem prawidłowej komunikacji pomiędzy pracownikami, w szczególności w ramach wprowadzanej w KWK Wujek metody ograniczania nieprawidłowych zachowań „5 minut dla bezpieczeństwa”.

Organizatorom seminarium przyświecała troska o bezpieczny powrót górników z pracy, do domu, do ukochanych osób.

Dokumentacja fotograficzna seminarium: