Kampania 2011 - BEZPIECZNE MIEJSCE PRACY
OGÓLNOPOLSKA KAMPANIA SPOŁECZNA
"BEZPIECZNE MIEJSCE PRACY"

 

Informacja ogólna o kampanii

 

W marcu 2011 roku ruszyła kolejna społeczna kampania informacyjna, której celem jest przyczynienie się do zmniejszenia liczby wypadków przy pracy oraz liczby osób poszkodowanych w tych wypadkach. Kampania wpisuje się w przyjętą strategię Unii Europejskiej, zakładającą zmniejszenie liczby  wypadków przy pracy. Organizatorem kampanii jest Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy.

Kampania została objęta honorowym partonatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej


oraz Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego
.

Jak pokazują wyniki badań, w przedsiębiorstwach wypadki najczęściej zdarzają się dlatego, że ludzie albo nie potrafią rozpoznawać zagrożeń, albo w skutek choroby, zmęczenia, stresu czy nietrzeźwości nie są w stanie postępować bezpiecznie, albo też z innych powodów tak nie postępują. Zdarza się także, że świadomie podejmują ryzyko.

Wg danych GUS dotyczących przyczyn wypadków przy pracy ich najczęstszym powodem są błędy ludzkie. Nieprawidłowe zachowania pracowników powodują ponad połowę wszystkich wypadków przy pracy. Ponadto dane Państwowej Inspekcji Pracy dowodzą, że w Polsce nadal jest dużą liczba przedsiębiorstw, w których nie są przestrzegane przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. Ocena ryzyka zawodowego jest tam przeprowadzana w sposób niewłaściwy lub wcale, a pracownicy nie są informowani o zagrożeniach związanych z wykonywanych przez nich pracą oraz o sposobach zasadach prawidłowej ochrony.

Kampanie społeczne dotyczące bezpieczeństwa pracy mają na celu zmianę postawy pracowników i pracodawców na probezpieczną, poprzez podnoszenie świadomości i dostarczanie wiedzy o zagrożeniach w miejscu pracy oraz o sposobach ich ograniczania. Doświadczenia CIOP-PIB związane organizowaniem polskich edycji europejskich kampanii informacyjnych, czy też ogólnopolskich kampanii społecznych dotyczących bezpieczeństwa pracy wskazują na konieczność stałego prowadzenia takich działań w jak najszerszym zakresie, we współpracy z partnerami społecznymi.
 

Bezpieczeństwo TWOJEGO miejsca pracy
jest w TWOICH rękach!

Zapraszamy do aktywnego udziału w działaniach kampanii
oraz do organizowania autorskich przedsięwzięć

 

PLANOWANY CZAS REALIZACJI KAMPANII
marzec – grudzień 2011 r.

KONTAKT W SPRAWIE UDZIAŁU W KAMPANII
Agnieszka Szczygielska
Ośrodek Promocji CIOP-PIB
tel. 0-22 623 36 86, fax: 0-22 623 32 64, e-mail: agasz@ciop.pl

Kampania jest realizowana w ramach zadania służb państwowych nr 05.A.7 pt.: „Kształtowanie probezpiecznych postaw pracowników i pracodawców poprzez informacyjne kampanie społeczne ukierunkowane na potrzeby wybranych środowisk”