Wydarzenia 2012 - Kampania 2012 - Prewencja wypadkowa, Konferencja Walbrzych

Informacyjna kampania społeczna 2012:
PREWENCJA WYPADKOWA


 

Konferencja pt. „Bezpieczna eksploatacja maszyn i urządzeń”

 

 

 

W dniu 18 października 2012 r. w Wałbrzychu odbyła się konferencja pt. „Bezpieczna eksploatacja maszyn i urządzeń”, która została zorganizowana przez CIOP-PIB, UDT oraz Ośrodek Szkolenia Technicznego  z Wałbrzycha.

Według danych GUS za I połowę 2012 r. w województwie dolnośląskim została odnotowana największa liczba wypadków przy pracy w stosunku do liczby pracujących. Wskaźnik wypadkowości wyniósł tam 5,01 i był najwyższy ze wskaźników odnotowanych w Polsce (średnia w Polsce to 3,43). Celem konferencji była zmiana tego stanu rzeczy poprzez podniesienie poziomu wiedzy na temat bezpiecznych metod eksploatacji maszyn i urządzeń.

Podczas konferencji omówiono: przepisy prawne użytkowania maszyn i urządzeń, zasady organizacji bezpiecznej pracy, spełnienie minimalnych wymagań bezpieczeństwa dla wybranych urządzeń podlegających dozorowi technicznemu, problemy firmy świadczącej usługi bhp w zakładach pracy w związku z eksploatacją maszyn i urządzeń,  zapobieganie awariom maszyn w Toyota Motor Manufacturing Poland oraz ocena dostosowania do wymagań minimalnych i zasadniczych maszyn do obróbki metali.  Ponadto przedstawiono wymagania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa użytkowania wyposażenia elektrycznego oraz wymagania związane z prowadzeniem okresowych kontroli wyposażenia ochronnego.

Na zakończenie spotkania, podczas dyskusji „okrągłego stołu” organizatorzy konferencji i zaproszeni goście rozmawiali na temat potrzeby zakładów pracy w zakresie eksploatacja maszyn i urządzeń.

Dokumentacja fotograficzna konferencji: