Wydarzenia 2012 - Kampania 2012 - Prewencja wypadkowa, Seminarium Ketrzyn

Informacyjna kampania społeczna 2012:
PREWENCJA WYPADKOWA


 

Seminarium o bezpieczeństwie i zdrowiu na Warmii i Mazurach i zawody o tytuł „Najlepsi w Warmińsko – Mazurskim Oddziale Staży Granicznej”

 

Mówiąc o zdrowiu i bezpieczeństwie, mamy na myśli kompleksowe działania i procesy w różnych dziedzinach życia. Wieloaspektowość tych zagadnień podkreślili uczestnicy seminarium, które odbyło się 19 września w Komendzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.

Organizatorami przedsięwzięcia byli: Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej, Wojewoda Warmińsko-Mazurski oraz Fundacja Krzysztofa Hołowczyca „Kierowca bezpieczny”.  Patronat honorowy nad projektem objął Wojewoda Warmińsko-Mazurski Pan Marian Podziewski i Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.

Spotkanie było pierwszym przedsięwzięciem w ramach wojewódzkiej kampanii medialnej pod nazwą „Warmia i Mazury krainą edukacji dla zdrowia i bezpieczeństwa”, zainaugurowanej 4 września podczas konferencji prasowej w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie. Było również jednym z elementów kampanii społecznej pn. „Prewencja wypadkowa”, koordynowane przez CIOP-PIB.

Seminarium swoja obecnością zaszczyciło grono znamienitych gości. Do Kętrzyna, oprócz współorganizatorów, przybyli Pan Krzysztof Hołowczyc, a także Krajowy Duszpasterz Kierowców ks. dr Mirosław Midura. Wśród uczestników byli szefowie służb szczebla wojewódzkiego, specjaliści od infrastruktury drogowej, przedstawiciele świata nauki. W dyskusji udział wzięli także samorządowcy szczebla powiatowego, burmistrzowie miast, specjaliści do spraw profilaktyki uzależnień, zdrowia publicznego i oświaty. Nie zabrakło także ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa w środowisku pracy.

Seminarium przebiegło wieloaspektowo. Prelegenci omawiali zagadnienia związane z bezpieczeństwem i zdrowiem:  począwszy od stanu infrastruktury drogowej w regionie, poprzez profilaktykę zdrowotną a skończywszy na omówieniu działań na rzecz poprawy ogólnego stanu bezpieczeństwa. Jak podkreśli Zastępca Komendanta W-MOSG płk SG Marek Obrębski przygotowane wystąpienia, przywołane przykłady  pozwolą ocenić jak wiele już uczyniono w regionie i ile jeszcze powinno się działań podjąć dla poprawy zdrowia i bezpieczeństwa.

Równolegle z seminarium na terenie Komendy W-MOSG po raz pierwszy były rozegrane zawody na najlepszych strażników granicznych na Warmii i Mazurach. Jedenaście drużyn – ze wszystkich Placówek Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej oraz z komendy Oddziału - walczyło o tytuł: „Najlepsi w Warmińsko-Mazurskim Oddziale Straży Granicznej”. Zawodnicy próbowali swoich sił w konkurencjach: jazdy terenowej ATV i jazdy precyzyjnej Land Roverem, w sztafecie, pokonując w umundurowaniu odcinek 4x400m. Ciekawostką wśród przygotowanych konkurencji była jazda precyzyjna rowerem. Całość zawodów przebiegła pod czujnym okiem sędziów. Mistrzem zawodów została drużyna Placówki SG w Braniewie. Drugie miejsce zajęła drużyna Placówki SG w Sępopolu a brąz przypadł zespołowi Wydziału Zabezpieczenia Działań.

Dwa słowa klucze: zdrowie i bezpieczeństwo odnoszą się także do służby w Straży Granicznej.

p.o. chor.sztab. SG Piotr Banasiak
Kierownik Zespołu do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Służby - Pracy
Warmińsko - Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie