Wydarzenia 2012 - Kampania 2012 - Prewencja wypadkowa, LYRECO

Informacyjna kampania społeczna 2012:
PREWENCJA WYPADKOWA


 

Działania Lyreco Polska S.A. w ramach kampanii społecznej

 

Program „Parasol Bezpieczeństwa”
Programem jest objęte 600 pracowników

1. Cel Programu
Intencją programu jest inspirowanie pracowników Lyreco Polska S.A. do poznawania i przestrzegania w codziennej pracy szeroko rozumianych zasad bezpieczeństwa w celu zapobiegania wypadkom przy pracy.

2. Czas trwania Programu
Program będzie obejmował okres od 01.04.2012 r. do 31.12.2012 r.

3. Zasady Programu

  • Program adresowany jest do wszystkich pracowników Lyreco Polska S.A.
  • Począwszy od 1 kwietnia 2012 r. raz w miesiącu publikowane będą (mailem, w intranecie, na tablicy w Magazynie i w RDC-ach) informacje dotyczące przepisów i zasad BHP oraz pytania konkursowe.
  • Co miesiąc wśród pracowników, którzy w ciągu 2 tygodni od publikacji pytań konkursowych prześlą prawidłowe odpowiedzi, zostaną rozlosowane 3 nagrody, w postaci: parasola i podwójnego zaproszenia do Cinema City, dla każdej z trzech nagrodzonych osób.
  • Odpowiedzi z podaniem imienia i nazwiska oraz numeru telefonu można przesyłać mailem na adres: pl.qss.komisjabhp@lyreco.com lub w formie papierowej, na adres: Lyreco Polska S.A., 05-806 Komorów, ul. Sokołowska 33, z dopiskiem Komisja BHP, lub wrzucać w kopercie do urny znajdującej się w Recepcji.
  • Informacja o osobach nagrodzonych będzie publikowana - mailem, w intranecie, na tablicy w Magazynie i w RDC-ach - w miesiącu następującym po tym, w którym konkurs został ogłoszony.
  • Po zakończeniu Programu, czyli po 31.12.2012 r., 10 pracowników, którzy w comiesięcznych konkursach udzielili najwięcej prawidłowych odpowiedzi, zostanie wyróżnionych nagrodami specjalnymi w postaci kart upominkowych Empik, o wartości 200 zł. Lista osób nagrodzonych zostanie opublikowana w terminie do 31.01.2013 r.
  • Nagrody będą wysyłane firmą kurierską, na adres wskazany przez pracownika.
  • Za prowadzenie Programu odpowiada Komisja BHP.

Plakat programu "Parasol bezpieczeństwa"

 Więcej informacji:
Joanna WOŹNIAK
Health and Safety Specialist
Lyreco
e-mail: joanna.wozniak@lyreco.com