Wydarzenia 2012 - Kampania 2012 - Prewencja wypadkowa, Konferencja Ozarow

Informacyjna kampania społeczna 2012:
PREWENCJA WYPADKOWA


 

Konferencja „Kampania bezpieczeństwa wykonawców”

 

W dniach 29-30 maja br. w Karsach koło Ożarowa odbyła się konferencja podsumowująca kampanię Grupy Ożarów S.A. na rzecz bezpieczeństwa pracy podwykonawców, zorganizowana przez Grupę Ożarów SA. – Spółkę koncernu CRH, przy współpracy merytorycznej Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach, CIOP-PIB oraz ZUS.

W pierwszym dniu odbyło się seminarium szkoleniowe OIP Kielce „Bezpieczeństwo pracy w budownictwie" – program informacyjno-prewencyjny PIP. Uczestniczyli w nim zaproszeni przedstawiciele firm budowlanych z terenu woj. świętokrzyskiego tj. pracodawcy, kierownicy budów, pracownicy służb bhp. Na spotkaniu, obok zagadnień prezentowanych przez inspektorów pracy w ramach działalności prewencyjno-promocyjnej PIP, zaprezentowane również zagadnienia dotyczące systemowego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w oparciu o doświadczenia Grupy Ożarów SA.

W drugim dniu podsumowano realizację kampanii „Kampania bezpieczeństwa wykonawców" Grupy Ożarów SRH Polska. W dniach 29-30 maja br. w Karsach koło Ożarowa odbyły się seminaria organizowane przez Grupę Ożarów SA. – Spółkę koncernu CRH, przy współpracy merytorycznej Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach.

Celem podjętych działań w ramach kampanii było usprawnienie systemu zarządzania podwykonawcami zewnętrznymi, wykonującymi prace remontowo-budowlanych na rzecz spółek CRH Polska w zakresie bezpieczeństwa pracy. W trwającej od września ub.r. do lutego 2012 r. kampanii podjęto szereg działań na rzecz tych podmiotów. Przeprowadzono szkolenia pracodawców i pracowników, udostępniono materiały pomocnicze do prowadzenia szkoleń oraz dokonano weryfikacji zarówno przygotowania firm do pracy, jak i sposobu realizacji zleconych zadań.

Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele firm budowlanych z terenu woj. świętokrzyskiego tj. pracodawcy, kierownicy budów, pracownicy służb bhp.

Podczas konferencji zorganizowano też stoiska informacyjne z materiałami instytucji, biorących w niej udział.

Więcej informacji ...