Kalendarium kampanii

 

Kalendarium kampanii

2013


Ponadto:

 • Seminaria i szkolenia organizowane przez partnerów kampanii
 • Publikacje w prasie branżowej
 • Dystrybucja materiałów informacyjnych i promocyjnych kampanii
 • Strona internetowa http://www.partnerstwo-dla-prewencji.pl


2012

 • Debata prasowa otwierająca kampanię - 19  kwietnia 2012 r., Warszawa
 • Ogłoszenie Konkursu Dobrych Praktyk - 24  kwietnia 2012 r., Warszawa, Poznań
 • Konferencja „Partnerstwo dla prewencji” - 25  kwietnia 2012 r., Międzynarodowe Targi Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa  SAWO 2012, Poznań
 • „Współdziałanie rodziców, nauczycieli i dzieci  na rzecz bezpieczeństwa w szkole”. Konkurs rysunkowy dla dzieci w gminie  Węglowice (woj. śląskie) – kwiecień/ czerwiec 2012 r.
 • Seminaria „Partnerstwo dla prewencji”:
  • Warszawa,  Łódź (maj)
  • Katowice  (wrzesień)
  • Białystok,  Toruń (listopad)
 • Wystawa fotografii i stoisko informacyjne  podczas II Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw –  Katowice, 25 - 26 września 2012 r.
 • Rozstrzygnięcie Konkursu Dobrych Praktyk – 4  października 2012 r.  
 • Warsztaty dla pracowników i kadry kierowniczej  nt. komunikacji w zakresie bezpieczeństwa   - 9 października 2012 r., Gdańsk
 • Warsztaty nt. kształtowania przywództwa w  zakresie bhp dla członków Liderów Bezpiecznej Pracy – 13-14 listopada 2012 r.,  Legnica
 • Wystawy plakatów i fotografii dot. tematyki  bezpieczeństwa pracy - Warszawa, Toruń, Łódź, Kraków, Kielce - czerwiec/grudzień 2012 r.


oraz przedsięwzięcia organizowane przez partnerów kampanii