Konferencja pt. "Współpraca na rzecz bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie"

 

Konferencja pt. "Współpraca na rzecz bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie"
(Gdańsk, 14 czerwca 2013 r.)

14 czerwca 2013 r. w Gdańsku – Sobieszewie odbyła się konferencja pt. "Współpraca na rzecz bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie". Przedsięwzięcie to zostało zorganizowane przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB), we współpracy z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Pracowników Służby BHP i Komisją Krajową NSZZ "Solidarność".

 

Celem konferencji była dyskusja na temat roli pracowników służby bhp oraz przedstawicieli związków zawodowych, przede wszystkim społecznych inspektorów pracy, w kształtowaniu bezpieczeństwa pracy, a także możliwości bardziej efektywnej współpracy obu stron w tym zakresie.

 

Punktem wyjścia do dyskusji w trakcie konferencji były wyniki ankiety przeprowadzonej wśród przedstawicieli związków zawodowych, społecznych inspektorów pracy i specjalistów ds. bhp. Ankieta została rozesłana do członków związków zawodowych (dzięki wsparciu Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, Forum Związków Zawodowych oraz Związku Zawodowego „Budowlani”), a także do pracowników służby bhp (dzięki wsparciu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP). Do 10 maja br. ankietę można było także pobrać z naszej strony internetowej.

 

Zwrotnie dotarło do nas ponad 700 wypełnionych ankiet. Wszystkim tym z Państwa, którzy zdecydowali się wesprzeć nas w organizacji ww. przedsięwzięcia i uczestniczyli w sondażu, a także upowszechniali naszą ankietę, serdecznie dziękujemy!

 

Organizatorzy konferencji

 

 

Patronat honorowy nad konferencją objął Prezydent Miasta Gdańska – Pan Paweł Adamowicz.www.gdansk.pl

 

 

fot: Jakub Replewicz