Przywództwo kadry kierowniczej
 

Rola kadry kierowniczej

Zagadnienia związane ze zdrowiem i bezpieczeństwem powinny być częścią procesu codziennego zarządzania przedsiębiorstwem. Brak zarządzania kwestiami bezpieczeństwa i zdrowia to brak zarządzania przedsiębiorstwem w ogóle. Począwszy od kierownictwa najwyższego szczebla w przedsiębiorstwie przez cały łańcuch decyzyjny zarządzanie bezpieczeństwem i zdrowiem powinno być integralną częścią kultury miejsca pracy, a nie kwestią pozostawianą specjalistom.
Dowiedz się więcej na ten temat: