Seminarium w Choroszczy

Seminarium pt. „Moda na bezpieczeństwo” z ćwiczeniami z zakresu udzielania pierwszej pomocy


W dniu 18 czerwca 2019 r. w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy zorganizowano seminarium połączone z ćwiczeniami z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Seminarium zostało zorganizowane przez sołtysa wsi Mińce oraz CIOP-PIB, pod patronatem Burmistrza Gminy Choroszcze dla przedstawicieli województwa podlaskiego. W seminarium uczestniczyło ok. 50 osób – w tym radni oraz przedstawiciele szkół.

Województwo podlaskie to teren w większości rolniczy. Jak wskazują dane KRUS w 2018 roku odnotowano aż 81 wypadków śmiertelnych (o 12 więcej niż w 2017 roku). Najwięcej wypadków ze skutkiem śmiertelnym w 2018 roku było w województwach lubelskim (13), mazowieckim (11) oraz podlaskim (10) (https://www.tygodnik-rolniczy.pl/articles/aktualnosci_/zatrwazajace-dane-rosnie-liczba-smiertelnych-wypadkow-w-rolnictwie/). Stąd w programie seminarium przedstawiono działania na rzecz podnoszenia kultury bezpieczeństwa pracy w rolnictwie, działalność Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego oraz tematykę kampanii społecznej pn. „Moda na Bezpieczeństwo”. Biorąc pod uwagę konieczność podnoszenia kultury bezpieczeństwa pracy i zmniejszenie liczby ofiar wypadków przy pracy w rolnictwie w rolnictwie w programie uwzględniono również elementy podnoszenia kompetencji z zakresu udzielania pierwszej pomocy (jako element podnoszenia kultury bezpieczeństwa pracy w rolnictwie). Po wystąpieniach zorganizowano zajęcia w grupach z zakresu udzielania pierwszej pomocy (prowadzone przez przedstawicieli Iturri Poland Sp. z o.o. oraz ADPLA sp. z o.o.), z tym prawidłowe użycie defibrylatorów.

Uczestnicy konferencji otrzymali materiały kampanii: ulotki kampanii, plakaty, miesięcznik „Bezpieczeństwo Pracy – Nauka i Praktyka” oraz inne materiały dotyczące aktualnej działalności Instytutu. Ponadto otrzymali płyty z filmami z serii NAPO oraz zestawy do udzielania pierwszej pomocy.