Konferencja w Kaliszu


Konferencja pt. „Kultura bezpieczeństwa prace w służbie zdrowia”


W dniu 1 października 2019 r. w Auli Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu odbyła się konferencja pt. „Kultura bezpieczeństwa pracy w służbie zdrowia”. Konferencja została zorganizowana przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu im. Ludwika Perzyny, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP oddział w Kaliszu oraz CIOP-PIB, we współpracy z: Państwową Inspekcją Pracy oddział w Ostrowie Wielkopolskim, Państwową Inspekcją Sanitarną Oddział w Kaliszu oraz Urzędem Dozoru Technicznego oddział w Ostrowie Wielkopolskim. W konferencji uczestniczyło ok. 80 osób - pracowników placówek służby zdrowia, pracodawcy oraz pracowników służby bhp.

Praca pielęgniarek wiąże się z narażeniem na szkodliwe czynniki chemiczne, biologiczne i przeciążenia układu ruchu, co negatywnie wpływa na ich zdrowie. Jak wskazują wyniki badań większość z nich cierpi z powodu bólu kręgosłupa, a także wskazuje związek między wykonywaną pracą a zdrowiem fizycznym oraz psychicznym. Dolegliwości bólowe nasilają się głównie przy utrzymywaniu długotrwałych, wymuszonych pozycji ciała oraz przy dźwiganiu ciężkich rzeczy. Niedostateczna ilość sprzętu pomocniczego i jego nieodpowiedni stan techniczny, a także problemy natury ergonomicznej to dodatkowe elementy zwiększające ryzyko wystąpienia dolegliwości u pielęgniarek (Grześkowiak M., Pawik Ł., Schabowska A., Fink-Lwow F., Pawik M. „Schorzenia narządu ruchu czynnych zawodowo pielęgniarek – wyniki badań własnych”. Bezpieczeństwo Pracy – Nauka i Praktyka, 7, 2019, s. 16-20).

Biorąc pod uwagę powyższe w programie konferencji przedstawiono tegoroczną kampanię „Moda na bezpieczeństwo” oraz problem obciążeń mięśniowo-szkieletowych pielęgniarek (na podstawie wyników badań publikowanych w miesięczniku „Bezpieczeństwo Pracy – Nauka i Praktyka”), a także rozwiązania z zakresu poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym. Omówiono elementy oceny ryzyka zawodowego w służbie zdrowia, a także urządzenia podlegające UDT w służbie zdrowia oraz czynniki biologiczne w służbie zdrowia. Na podstawie doświadczeń ze szpitala w Kaliszu przedstawiono również problematykę obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego w pracy pielęgniarek i ratowników medycznych.
Uczestnicy konferencji otrzymali materiały kampanii: ulotki kampanii, plakaty, miesięcznik „Bezpieczeństwo Pracy – Nauka i Praktyka” oraz inne materiały dotyczące aktualnej działalności Instytutu.


Dokumentacja fotograficzna konferencji:

 

 

 

 

 

Program konferencji.