Faraone Poland Sp. z o.o.

Moda na Bezpieczeństwo w Goleniowie

 

28 czerwca 2019 r. w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Goleniowie odbył się Dzień Bezpieczeństwa zorganizowany przez firmę Faraone i Fundację Kultury Bezpieczeństwa w ramach kampanii społecznej Centralnego Instytut Ochrony Pracy MODA NA BEZPIECZEŃSTWO.

 

Głównym celem wydarzenia było podniesienie społecznej świadomości i wiedzy z zakresu bezpieczeństwa pracy, jakości życia oraz promowanie kultury bezpieczeństwa w pracy i w życiu pozazawodowym. W organizację Dnia Bezpieczeństwa włączyli się liczni partnerzy.

Dzięki komorze dymowej dostarczonej przez spółkę GAZ-SYSTEM, symulującej warunki pożarowe, uczestnicy Dnia Bezpieczeństwa mogli doświadczyć, jak czuje się człowiek w zadymionym pomieszczeniu i uświadomić sobie, jak ważne są znaki ewakuacyjne. GAZ-SYSTEM przeprowadził też edukacyjne zabawy i konkursy.

 

Pierwszej pomocy uczyli wykwalifikowani specjaliści z goleniowskiego WOPR, a także z firmy ADPLA, która dodatkowo zapoznała zebranych z obsługą defibrylatora. Natomiast firma Alfa i Omega zaprezentowała jak pielęgnować dłonie i odpowiednio chronić je z użyciem past i płynów do mycia rąk oraz kremów ochronno-pielęgnacyjnych. Firma Ejendals uświadomiła, że inwestycje w wysokiej jakości produkty do ochrony dłoni i stóp skutkują zmniejszeniem liczby wypadków przy pracy, poprawą frekwencji pracowników oraz większą produktywnością. Skoro kampania MODA NA BEZPIECZEŃSTWO, to nie mogło zabraknąć pokazu mody. Modelami byli członkowie Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowie, którzy prezentowali odzież ochronną firmy DuPont (kombinezony), a także kurtki i spodnie firmy PPHU Europol.

 

Informacji na temat indywidualnych środków ochrony układu oddechowego udzieliła firma Filter Service. W wydarzeniu wzięła udział również spółka SIA Abrasives Polska dostarczająca bezpieczne rozwiązania dla przemysłu i budownictwa w zakresie materiałów ściernych. Dzień Bezpieczeństwa wsparła też firma Technologie Tworzyw Sztucznych, produkująca kadłuby, pokłady, podłogi do łodzi żaglowych i motorowych. Firma KDI uświadomiła uczestnikom, że w budownictwie nawet najdrobniejsze prace wymagają bezpieczeństwa na najwyższym poziomie. Firma Faraone zaprezentowała najnowocześniejszy sprzęt do pracy na wysokości przeznaczony dla budownictwa, przemysłu a także do robót konserwatorskich.

Wiedzę z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego przekazali strażacy z PSP Goleniów, a merytorycznego wsparcia przy organizacji wydarzenia udzielili przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie i Gminy Goleniów.

 

Podczas Dnia Bezpieczeństwa był też czas na relaks - występy zespołu muzycznego i goleniowskiego Teatru Brama.