Podsumowanie kampanii w Spółce Gerda Hydomat

 

Podczas trwania kampanii w Spółce Gerda Hydomat został wprowadzony i ciągle zostaje ulepszany system przyjmowania nowego pracownika. Duży nacisk w szkoleniu nowego pracownika jest nałożony na BHP oraz na ochronę przeciwpożarową. Jednym z elementów jest oprowadzenie nowego pracownika po zakładzie pracy i pokazanie mu realnych zagrożeń, na przyszłym stanowisku Pracownika. Również każdy nowy Pracownik zostaje przeprowadzony każdą dostępną drogą ewakuacyjną, by podczas potencjalnego zagrożenia Pracownik działał intuicyjnie. Jednym z elementów szkolenia nowego Pracownika jest spotkanie z Pracownikiem po przepracowaniu odpowiedniego czasu, w celu wypytania go czy sam zauważył potencjalne zagrożenia na swoim stanowisku pracy.

 

Podczas trwania kampanii zostały namalowane również linie na drogach transportowych. Zostały również wydzielone strefy postoju wózków widłowych. Znacznie poprawi to bezpieczeństwo Pracowników.

 

 

W kampanii, na chwilę obecną, wzięło udział 10 nowym Pracowników. W kampanii w mniejszym stopniu wzięli udział również obecni Pracownicy Spółki. W sumie podczas trwania kampanii udział wzięło 120 Pracowników Spółki Gerda Hydomat.