Konferencja „Bezpiecznie od początku” - OLSZTYN

 

W dniu 8 września 2017 r. w Olsztynie odbyła się konferencja pt. „Bezpiecznie od początku”, której organizatorem był oddział OSPSBHP w Olsztynie. Współorganizatorami konferencji byli: Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie, Urząd Dozoru Technicznego w Olsztynie oraz Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie. Patronatu Honorowego nad Konferencją udzielił pan Marek Wójciak, Okręgowy Inspektor Pracy w Olsztynie.

 

Tematy konferencji dotyczyły problemu bezpieczeństwa pracy pracowników młodych i niedoświadczonych. Przedstawione prezentacje pomogły odpowiedzieć na pytania dotyczące pracy młodych, tj. jak sprawić, by tematyka poprawy bezpieczeństwa pracy była ciekawa dla młodych pracowników? Czy działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy mogą być na tyle fascynujące, aby ich przyciągnąć i zaangażować? Jak projektować stanowiska pracy dla pracowników, którzy oczekują od pierwszej pracy nie tylko wyzwań, ale i odpowiedniego komfortu? Jak budować zespoły pracownicze z osób reprezentujących różne pokolenia i organizować ich pracę tak, aby nie stwarzała zagrożenia dla ich zdrowia i życia?

 

W programie konferencji przedstawiono: problematykę bezpieczeństwa młodych pracowników w Polsce i szczegóły kampanii „Bezpiecznie od początku” (CIOP-PIB)”, predyspozycje zdrowotne młodego pracownika (WOMP), programy edukacyjne PIP dla młodych pracowników (OIP Olsztyn) i program edukacyjny UDT (UDT w Olsztynie). Zaprezentowano także dobre praktyki z zakresu bezpieczeństwa pracy młodych pracowników. Swoje programy zaprezentowali przedstawiciele: „IPB” sp. z o.o. w Iławie, Minerals Tech Szczytno, Przedsiębiorstwa Badawczo – Wdrożeniowego „OLMEX”S.A. oraz Iturri Poland Sp. z o.o. w Bielsku-Białej.

 

Patronat medialny udzieliły redakcje czasopism branżowych: Atest. Ochrona Pracy oraz Promotor BHP. Po części oficjalnej konferencji, organizatorzy wręczyli nagrody i dyplomy laureatom konkursu plastycznego pn. „Bezpiecznie w pracy”, którego prace eksponowane były w sali konferencyjnej.

 

W konferencji wzięło udział ok. 150 uczestników.

 

Ściągnij program