Bezpiecznie od początku - wyjazd studyjny do Szwecji

 

W dniach 6-10 czerwca odbył się wyjazd studyjny do Szwecji, którego organizatorem był ZG OSPSBHP. Wyjazd połączony był z międzynarodową konferencją „Bezpiecznie od początku”, wpisującą się w ogólnopolską kampanię „Bezpiecznie od początku” koordynowaną przez CIOP-PIB.

Współorganizatorem w organizacji międzynarodowej konferencji była Firma EJENDALS AB z siedzibą w Leksand (Szwecja) oraz Centralny Instytut Ochrony Pracy-PIB.

W wyjeździe uczestniczyło 57 osób reprezentujących służbę bhp, członków oddziałów OSPSBHP w Katowicach, Radomiu, Olsztynie, Słupsku, Wrocławiu, Szczecinie, Poznaniu, Gdańsku, Warszawie, Warszawie Centrum, Kielcach, Starachowicach, Lublinie, Toruniu, a także reprezentanci Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, Sieci Ekspertów powołanych przy CIOP-PIB oraz osoby nie zrzeszone.

W programie konferencji Lotta Soderstrom, dyrektor HR w Ejednals AB przedstawiła temat zatrudniania młodych pracowników w Szwecji. Zatrudnianie młodych pracowników uregulowane jest w Ustawie o zatrudnianiu młodych pracowników. Rozróżnia się trzy grupy młodych pracowników: dzieci (powyżej 13 lat), które mogą wykonywać prace proste np. zbieranie owoców; dzieci (od 13 do 16 lat), które mogą być zatrudnienie np. w kioskach, jeśli prace nie wymagają dużej odpowiedzialności, obciążeń psychicznych, podnoszenia ładunków, sprzedaży alkoholu i tytoniu; młodzież (w wieku powyżej 16 lat), która przyucza się do zawodu. W tej grupie obowiązuje zakaz pracy w kontakcie z azbestem, z nurkowaniem, z transportem pieniędzy. Agnieszka Szczygielska, koordynator kampanii CIOP-PIB w wystąpieniu „Bezpieczeństwo pracy młodych pracowników w Polsce i kampania „Bezpiecznie od początku” - działania CIOP-PIB, zwróciła uwagę na właściwą komunikację w stosunku do młodych pracowników. Wybierając właściwy poziom komunikacji a także fakt, że odbiorcami są młodzi ludzie, można liczyć na sukces w zrozumieniu komunikatów.

O praktykach zatrudniania młodych, niedoświadczonych pracowników firmy Ejendals AB mówiła Lotta Soderstrom, dyrektor HR. W firmie nie zatrudnia się młodych pracowników, którzy nie ukończyli 18 lat. Na przykładzie piramidy potrzeb ludzkich według Maslowa, z uwzględnieniem pedagogicznego podejścia do problemu, przedstawiła procedury zatrudniania młodych pracowników w firmie. Dla każdego pracownika przygotowywane jest stanowisko z pełnym wyposażeniem oraz opracowuje się program wdrażania pracownika. Po zapoznaniu pracownika z firmą, współpracownikami, szkoleniu bhp, określa się cele i oczekiwania od pracownika. Po miesiącu a następnie po pół roku następuje weryfikacja i ocena nabytych umiejętności pracownika. Dla każdego pracownika opracowuje się indywidualną ścieżkę rozwoju i kariery. Firma stara się aby zatrudnieni pracownicy mieli przekonanie o swoich wartościach, poczucie, że to co robią to robią dobrze. Wśród pracowników przeprowadza się ankiety na temat samopoczucia, w tym występowania czynników psychospołecznych. Stosowanie tzw. „quick talks” (szybka pogawędka) ma na  celu dokonania indywidualnej oceny pracownika i opracowania indywidualnego programu rozwoju pracownika.

„Dobre praktyki” ze strony polskiej prezentowali Maria Żmidzińska, dyrektor ds. bhp w firmie Trakcja PRKiL SA oraz Andrzej Podgórski, specjalista w Inspektoracie Służby Więziennej i Aresztu Śledczego w Szczecinie. Trakcja PRKiL SA, to największa spółka działająca w sektorze budownictwa infrastrukturalnego oraz energetyki w Polsce. Oprócz wymaganych prawem polskim obowiązku związanego z  zatrudnieniem, w firmie stosuje się opracowany „Dekalog zasad”, który wspiera obowiązki w zakresie bezpieczeństwa pracy. Każdy nowo zatrudniony pracownik ma przydzielonego opiekuna a każdy nowo zaczęty kontrakt ma wyznaczonego koordynatora bhp. W Trakcji PRKiL opracowuje się ścieżkę osobistego rozwoju pracownika. Poprzez intranet, który jest dostępny we wszystkich punktach, pracownicy otrzymują na bieżąco informacje z zakresu bhp, instrukcji, formularzy a także mogą zadawać pytania i wymieniać się doświadczeniem. Inspektora Służby Więziennej i Aresztu Śledczego, to specyficzny rodzaj zakładu pracy, w którym występują zagrożenia skutkujące utratą zdrowia i życia. Andrzej Podgórski, specjalista ds. bhp, zaprezentował obowiązujące procedury i szkolenia przy zatrudnianiu młodych, niedoświadczonych pracowników. Procedury i szkolenia obowiązują przez cały rok, po którym dopuszcza się do pracy nowego pracownika. Podobnie jak w Trakcji PRKiL, nowy pracownik ma przydzielonego mentora, który pomaga wdrożyć się do pracy.

Więcej na temat konferencji na stronie: http://www.ospsbhp.pl/aktualnosci/bezpiecznie-od-poczatku---wyjazd-studyjny-do-szwecji