Benecke-Kaliko S.A.

Dzień Bezpieczeństwa w firmie Benecke-Kaliko S.A.


W dniu 28 października 2019 r. w firmie Benecke-Kaliko S.A., będącej członkiem koncernu Continental, odbył się Dzień Bezpieczeństwa zorganizowany przez kierownictwo oraz dział BHP, w tym roku dodatkowo w ramach kampanii społecznej Centralnego Instytut Ochrony Pracy MODA NA BEZPIECZEŃSTWO. Głównym celem wydarzenia było podniesienie świadomości pracowników i wiedzy z zakresu bezpieczeństwa pracy, jakości pracy oraz promowanie kultury bezpieczeństwa w pracy i w życiu pozazawodowym.

W organizację Dnia Bezpieczeństwa włączyli się liczni partnerzy:

  • PSSE Wągrowiec - promowała zdrowy tryb życia, właściwe odżywianie, a także poruszyła tematykę dopalaczy i palenia tytoniu - przy pomocy smokolizera palacze mogli  zmierzy zawartość szkodliwego tlenku węgla w wydychanym powietrzu.
  •  MOPiRPA Wągrowiec - poruszył tematykę alkoholu i narkotyków: można było przy pomocy alko i narko gogli sprawdzić, jak zachowuje się człowiek po użyciu środków odurzających i jak zmienia się jego koordynacja ruchowa.
  •  PZU SA i PZU Życie - promowało tematykę bezpieczeństwa w pracy, na drodze oraz w życiu codziennym.
  •  PSP Wągrowiec - oprócz prezentacji dot. ryzyka zatrucia czadem w okresie grzewczym, przybliżyła również tajniki swojej działalności i zaprezentowała wóz bojowy.


Dzięki ćwiczeniom p.poż. zorganizowanym przez wieloletniego partnera firmę TED-POŻ, pracownicy wzięli udział w symulacji pożaru i ewakuacji z zadymionego pomieszczenia oraz ćwiczyli gaszenie pożaru przy pomocy różnego rodzaju sprzętu gaśniczego. Pokaz pierwszej pomocy przygotował wykwalifikowany ratownik medyczny z wągrowieckiej firmy MEDSERVIS, który oprócz przypomnienia podstawowych zasad ratowania życia, zapoznał pracowników również z zasadami obsługi defibrylatora. Zainteresowane osoby mogły również zasięgnąć porady u Zakładowego Lekarza Medycyny Pracy.

Dostawca środków ochrony indywidulanej oraz odzieży, firma PROSAVE wraz z partnerem firmą Ansell, zaprezentowała, jak ważny w bezpieczeństwie i jakości  wykonywanej pracy jest odpowiedni dobór rękawic.  Pokazano również różne rodzaje czyściwa, które oprócz jakości i bezpieczeństwa pracy mają znaczący wpływ na redukcję odpadu powstającego podczas wykonywania pracy.

Firma JSP natomiast,  partner w doborze środków ochrony indywidualnej przedstawiła pracownikom rozwiązania w zakresie doboru indywidulanych środków ochrony dróg oddechowych i zaprezentowała, jak ważne jest ich właściwe dopasowanie w zapewnieniu bezpieczeństwa podczas wykonywania pracy.
W trakcie wydarzenia można było zapoznać się z kampanią MODA NA BEZPIECZEŃTWO  oraz materiałami Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, a także  obejrzeć filmy NAPO (filmy, które „na wesoło” przedstawiają tematykę bezpieczeństwa). Pracownicy mogli się także zapoznać z wypadkami przy pracy, które miały miejsce w grupie Continental.

Uczestnicy w ramach relaksu mogli rozwiązać krzyżówkę o tematyce bezpieczeństwa i jakości pracy, i otrzymać za to drobne upominki. Nagrodzono również pracowników, którzy w ramach niedawno wprowadzonego projektu, zgłosili największa liczbę pomysłów dot. poprawy bezpieczeństwa na stanowiskach pracy.
 
Przygotowała:
Karolina Czarnecka
Benecke-Kaliko S.A.