Dzień BHP w Browarze w Elblągu

 

W dniu 16 listopada 2015 r. w Browarze w Elblągu, należącym do Grupy Żywiec S.A., zorganizowano Dzień BHP. Program Dnia BHP obejmował część konferencyjną oraz aktywności towarzyszące.

W programie części konferencyjnej przedstawiono m.in.:

 • bezpieczeństwo pracy – SHE DAY w Grupie Żywiec S.A. (wystąpienie Guillaume Duverdier, prezesa zarządu Grupy Żywiec S.A.)
 • przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa prawa pracy (Okręgowy  Inspektorat  Pracy w Olsztynie)
 • informacyjna kampania społeczna 2015 „Podziel się bezpieczeństwem. Promuj dobre praktyki bhp” (CIOP-PIB)
 • bezpieczeństwo pracy w strefach zagrożonych wybuchem (firma Ase)
 • właściwy dobór środków ochrony indywidualnej przy pracy z substancjami chemicznymi (Ituri)
 • ochrona osób przed wypadkiem z udziałem pojazdów przemysłowych (Iturrii)

Konferencji towarzyszył także Interaktywny Warsztat Edukacyjny „Świadomy kierowca”.

 

 
 
 

 

Równocześnie pracownicy Browaru korzystali z dodatkowych aktywności:

 • badanie wzroku – firma Pikamed
 • pokaz technik  bezpiecznej pracy na wysokości – Firma Vertykal
 • bezpieczny transport materiałów niebezpiecznych (ADR)
 • symulator gaszenia pożarów Bull’ s eye
 • przegląd gaśnic samochodowych pracowników browaru
 • Zone safe - ochrona osób przed wypadkiem z udziałem pojazdów przemysłowych
 • badanie ciśnienia krwi
 • Procedura LOTO – prezentacja  firmy Elmetal

W programie Dnia BHP znalazły się także elementy bezpieczeństwa na drodze:

 • ergonomia / pozycja za kierownicą, poprawne mocowanie bagażu
 • Pit Stop / zabezpieczenie miejsca, wymiana koła / prawidłowa sekwencja
 • wydruki kart ratowniczych i naklejek
 • trenażer czasu reakcji - rozproszenie w czasie jazdy
 • symulator jazdy - 5 stanowisk do EKO jazdy