„Od teorii do praktyki” - Iława

 

„Od teorii do praktyki”

 

Autor: Elżbieta Bożejewicz, Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane IPB Sp. z o.o.

 

Pierwsze szkolenie pod takim hasłem zorganizowano w dniu 17 lutego 2014 r. w Iławskim Przedsiębiorstwie Budowlanym „Spółka z o.o. w Iławie. Szkolenie przeznaczone było dla wszystkich  pracowników budów, kadry kierowniczej budów oraz pracowników firmy podwykonawczej. Wykładowcami szkolenia byli  Gł. Specjalista ds. BHP w Spółce,  pracownik zespołu ds. Wykonawstwa Spółki, inspektor pracy, przedstawiciel producenta środków ochrony indywidualnej. Szkolenie było jednym z pierwszych działań Spółki, które wpisuje się w realizację celów społecznej kampanii informacyjnej pn. „Dobra komunikacja elementem bezpiecznej pracy”, której koordynatorem jest CIOP-PIB.

W części teoretycznej szkolenia omówiono regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa pracy podczas pracy na budowie, w tym pracy na wysokości, obsłudze urządzeń stosowanych na budowie, czynników szkodliwych występujących w procesie budowlanym  a także  zasady udzielania pomocy przedlekarskiej w razie wypadku. Prelegentami byli pracownicy Spółki.

Okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy na budowach wypadków przy pracy oraz związanej z nimi profilaktyki, to temat, który przedstawił  inspektor pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie. Omawiając przykłady zaistniałych wypadków na budowach w województwie Warmińsko-Mazurskim, inspektor pracy zwracał uwagę na naruszenie przepisów bhp, które były główną przyczyną powstania tych wypadków.

Sprzęt zabezpieczający przed upadkiem przy pracy na wysokości  zaprezentował wykładowca firmy PROTEKT. Uczestnicy szkolenia dowiedzieli się jaki sprzęt oraz środki ochrony można zastosować przy niektórych pracach budowlanych prowadzonych na wysokości. Mieli również możliwość sprawdzenia sposoby użytkowania. Pokaz cieszył się dużym zainteresowaniem pracowników.

Po szkoleniu pracownicy otrzymali zadanie do wykonania. Brygadziści wspólnie z pracownikami korzystając z katalogu, dokonali wyboru właściwego do swojej pracy sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości (szelki bezpieczeństwa wraz z usprzętowieniem) oraz hełmów ochronnych. Po weryfikacji przez kierowników budów, złożone zostało zamówienie u producenta sprzętu a pracownicy zostali wyposażeni w sprzęt, który sami wybrali. Podczas kontroli budów zbierane są opinie pracowników na temat użytkowania wybranego przez nich sprzętu. Opinie są pozytywne.

Wymiana sprzętu do pracy na wysokości została dokonana z uwagi na upłynięcie terminu ważności użytkowanego sprzętu oraz z uwagi na wcześniejsze skargi pracowników dotyczące złej jakości hełmów ochronnych czy szelek bezpieczeństwa.

W dniu 23 i 24 czerwca br. na trzech budowach Spółki oraz jej podwykonawców przeprowadzono szkolenie na temat pracy na wysokości oraz możliwości stosowania do takich prac sprzętu pomocniczego. Do realizacji tematu zaproszono inspektora pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie oraz firmę Akala Faraone z Goleniowa, producenta i dystrybutora pomostów roboczych, drabin i rusztowań do pracy na budowie. Po części teoretycznej,  prowadzonej przez przedstawiciela firmy Faraone oraz inspektora pracy, pracownicy Spółki oraz pracownicy firm podwykonawczych wykonujący pracę na budowie, mogli zobaczyć produkty oferowane przez firmę. Przedstawiciel firmy Akala Faraone prezentował praktyczne zastosowanie drabin do prac doraźnych, sposoby mocowana drabin przystawnych a także sposób montażu rusztowań przeznaczonych do prac wykończeniowych na budowie.

 

Zarówno wykłady jak i pokazy cieszyły się dużym zainteresowaniem pracowników. Świadczą o tym pytania zadawane prezenterowi oraz dyskusja, która temu towarzyszyła. W szkoleniu wzięło udział ok. 100 osób.

W dniu 25 czerwca, do firmy zaproszono ratownika medycznego działającego na zlecenie Polskiego czerwonego Krzyża, który prezentował metody udzielania I pomocy. W szkoleniu wzięli udział kierownicy jednostek organizacyjnych, w tym budów – 20 osób. Uczestnicy szkolenia po przeprowadzonych pokazach resuscytacji, opatrywania ran i układania poszkodowanego w pozycji bezpiecznej, sami mogli potrenować na fantomie a także poćwiczyć z kolegami opatrywanie ran i układanie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej. Do końca roku w Spółce zaplanowano takie pokazy dla pozostałych pracowników.

Zarząd Spółki „IPB” podejmuje wiele działań w celu zapewnienia właściwej komunikacji z pracownikami, bo jak twierdzi Prezes Zarządu Spółki, niewłaściwa komunikacja z pracownikiem lub jej brak prowadzi często do nieporozumień, niezadowolenia pracownika a niezadowolony pracownik szybciej ulega wypadkom przy pracy. Dlatego też opisane szkolenia, to efekt zaplanowanych wcześniej działań ujętych w planach Spółki.

 

Tekst: Elżbieta Bożejewicz

Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane IPB Sp. z o.o.