III Regionalne seminarium pt. „Narzędzia Komunikacji Wewnętrznej Ważnym Elementem Bezpiecznej Pracy w Organizacji”

 

III Regionalne seminarium pt. „Narzędzia Komunikacji Wewnętrznej Ważnym Elementem Bezpiecznej Pracy w Organizacji”

10-11 października 2014 r., Łeba

 

Organizator: Ogólnopolskie Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Oddziały SŁUPSK / GDAŃSK

Patronat honorowy: Zarząd Główny OSPSBHP

 

Program seminarium

 Więcej informacji – slupsk@ospsbhp.pl

 

III Regionalne Seminarium BHP woj. pomorskiego 

Łeba 10 - 11 października 2014 r.

 

W ramach kampanii “Dobra Komunikacja Elementem Bezpiecznej Pracy” dnia 10 października rozpoczęła się główna część seminarium pod roboczym tytułem - „Narzędzia Komunikacji Wewnętrznej Ważnym Elementem Bezpiecznej Pracy w Organizacji” Organizatorami tego działania były oddziały Słupsk  i Gdańsk Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

 

W seminarium wzięły udział 63 osoby z województwa pomorskiego – zrzeszonych w OSPSBHP z O/ Gdańsk i O/ Słupsk oraz przedstawicieli pracodawców i samych pracodawców. Zarząd Główny OSPSBHP objął patronatem honorowym to wydarzenie i był reprezentowany przez Prezesa Zarządu Głównego – Marka Nościusza. W seminarium uczestniczyła, a zarazem była jego głównym Prelegentem – Pani dr Ewa Matuska – Psycholog - Wykładowca z Wyższej Hanzeatyckiej Szkoły Zarządzania w Słupsku. Wśród gości zaproszonych był Prezes Zarządu O/ Piła  - Zygmunt Jeliński oraz przedstawiciele oddziału Bydgoszcz,  a także przedstawiciel Firmy PHU MAREL PLUS z Gdańska Pan Mirosław Modrzejewski.

Część wykładową rozpoczął były Inspektor Pracy, Pan Hubert Bogusławski, który omówił problemy i sposoby komunikacji pomiędzy pracodawcą, a specjalistą bhp spoza zakładu pracy. Odniósł się również do sposobów komunikacji między pracodawcami, a Inspektorami Pracy, bazując na własnym doświadczeniu. Następnie Prezes o / Gdańsk, Pani Zofia Formella, przedstawiła ogólne założenia i cele tegorocznej Kampanii społecznej „Dobra Komunikacja Elementem Bezpiecznej Pracy”

Część główną seminarium rozpoczęła dr Ewa Matuska. W pierwszej części teoretycznej Pani dr omówiła sytuację dotyczącą bezpieczeństwa i higieny pracy w Polsce na tle innych krajów. Przedstawiła również różnorodność narzędzi komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, które można zastosować w firmie. Podkreśliła jak ważnym elementem zarządzania, a także bezpiecznej pracy jest komunikacja w organizacji. Na przykładach przedstawiła rzeczywistość  dotyczącą tej problematyki w polskich firmach.

Przeprowadzono także warsztaty z tematyki „Narzędzia Komunikacji Wewnętrznej Ważnym Elementem Bezpiecznej Pracy w Organizacji”. Uczestnicy zostali podzieleni na kilka grup. Każda z grup otrzymała zadanie/problem dotyczący BHP w firmie do rozwiązania. Zadaniem było ustalenie sposobu rozwiązania problemu, ustalenie narzędzi zakomunikowania o tym osobom, których dany problem dotyczy, terminu wykonania oraz oczekiwanych wyników. Po burzliwych obradach, każda z grup wyznaczała swojego przedstawiciela, który zaprezentował wyniki prac. Można było porównać działania oraz skorzystać z różnych sposobów spojrzenia na podobny problem.

Po zakończeniu warsztatów zaprezentowano „dobre praktyki BHP”, pierwsza głos zabrała Jolanta Olechnowicz - Specjalista ds. bhp z Firmy Cofely EC Słupsk, członek OSPSBHP w Słupsku, która omówiła  „Dobre Praktyki” – w podnoszeniu świadomości bezpiecznej pracy poprzez spotkania integracyjne pracowników połączone z praktycznymi ćwiczenia udzielania pierwszej pomocy, ewakuacji i zwalczania pożarów. Temat przedstawiła na przykładzie firmy Cofely działającej w branży ciepłowniczej.

“Dobre praktyki” – „Przewidywać, zapobiegać, ponieważ bezpieczeństwo jest sprawą wszystkich” – to temat prezentacji  przygotowanej przez Panią Katarzynę Szulc z OSPSBHP Gdańsk. Problematyka ta została omówiona na przykładzie stoczni CRIST S.A., w której pracuje. Uczestnicy dowiedzieli się o praktycznych technikach wypracowanych i wprowadzonych w firmie CRIST SA.