Wizyta techniczna - Banie Maz.


"PRZEZ INNOWACJE DO BEZPIECZEŃSTWA"

 

Wizyta techniczna w Placówce Straży Granicznej w Baniach Mazurskich

W dniu 4 lipca 2013 r. w Placówce Straży Granicznej w Baniach Mazurskich odbyło się spotkanie, którego głównym tematem było bezpieczeństwo i zdrowie w miejscu pracy. Wizyta została zorganizowana w ramach kampanii społecznej "Przez innowacje do bezpieczeństwa".

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele kierownictwa Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej oraz Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego, a także: Okręgowy Inspektor Pracy w Olsztynie, Dyrektor Urzędu Dozoru, Państwowy Inspektor Sanitarny MSW oraz członkowie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP.

Wizyta podzielona była na dwie części. Część pierwsza była poświęcona charakterystyce Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, a druga obejmowała prezentację placówki, sprzętu technicznego wykorzystywanego w ochronie granicy państwowej oraz wizytę na granicy Polski i Federacji Rosyjskiej. W pierwszej części spotkania przedstawiono także działania podejmowane w ramach wieloletniego programu ”Poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy” oraz kampanię "Przez innowacje do bezpieczeństwa".

 

Dokumentacja fotograficzna wizyty: